Gepubliceerd op maandag 6 december 2021
IEF 20378
Rechtbank Amsterdam ||
3 dec 2021
Rechtbank Amsterdam 3 dec 2021, IEF 20378; (Led-gigant vs Ledgigant), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-en-domeinnaam-ledverlichting

Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel, Fruytier.

Inbreuk op handelsnaam en domeinnaam ledverlichting

Vrz. Rechtbank Amsterdam 3 december 2021, IEF 20378; C/13/709551 / KG ZA 21/908 (Led-gigant tegen Ledgigant) Kort geding. Olsti maakt sinds 10 juni 2013 gebruik van de handelsnaam LED-Gigant.nl. Op 4 januari 2005 heeft T. de domeinnaam ledgigant.nl (zonder verbindingsstreepje) geregistreerd. Op 3 november 2021 heeft Olsti het Benelux-merk LED-Gigant gedeponeerd voor ledverlichting en daarbij behorende accessoires. Daarbij heeft Olsti het voorgebruik sinds 10 juni 2013 ingeroepen. Het merk is geregistreerd als beeldmerk met woordelementen. Olsti vordert T. te veroordelen elk gebruik, online of offline, van de naam Ledgigant en daarop sterk gelijkende namen te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter acht dat het voldoende aannemelijk is dat het gebruik door T. van Ledgigant.nl kan leiden tot verwarring tussen zijn onderneming en die van Olsti, aangezien beide ondernemingen een webshop exploiteren in ledverlichting en zich richten op hetzelfde publiek. Het streepje tussen LED en Gigant zal bij de gemiddelde bezoeker van de website niet direct in het oog springen, en de kans is dan ook groot dat een consument die op zoek is naar LED-Gigant.nl zal uitkomen bij Ledgigant.nl. Nu T. een vrijwel identieke naam hanteert voor een vrijwel identieke onderneming, moet zijn handelwijze ook bij een geringe beschermingsomvang van de handelsnaam, worden aangemerkt als een inbreuk op de handelsnaam van Olsti als bedoeld in artikel 5 Hnw. Dit betekent dat het gebruik door T. van de handelsnaam Ledgigant.nl en de domeinnaam Ledgigant.nl onrechtmatig is jegens Olsti. De vordering van Olsti wordt toegewezen.

4.3. Niet in geschil is dat Olsti sinds 2013 de handelsnaam LED-Gigant gebruikt. Evenmin is in geschil dat de naam Ledgigant.nl daar slechts in geringe mate van afwijkt (alleen het verbindingsstreepje tussen LED en Gigant in de naam van Olsti ontbreekt in de naam van T.). T. stelt dat hij de handelsnaam Ledgigant sinds 2016 gebruikt.Dat heeft hij echter onvoldoende aannemèlijk gemaakt. Denaam is niet ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. T. heeft een aantal facturen overgelegd uit 2016, waar aan de onderkant staat 'Ledgigant.nl, flevolaan, 52 1382jz weesp'. Olsti heeft die de authenticiteit van de facturen gemotiveerd betwist. Verder heeft Olsti het zoekresultaat van een online-archief, de zogenoemde 'Wayback machine' overgelegd, waaruit blijkt dat er voor november 2021 geen activiteit was op de website ledgigant.nl. T. heeft gesteld dat hij voorheen bezoekers van ledgigant.nl doorlinkte naar ledstores.nl, een ander internetdomein waarop hij eveneens een webshop exploiteert, maar ook dat blijkt niet uit het online-archief en dat zou wel moeten als de domeinnaam als hyperlink zou zijn gebruikt. Voorshands is dus niet aannemelijk geworden dat T. eerder dan Olsti de naam Ledgigant.nl als handelsnaam gebruikte. Dat de naam Ledgigant zuiver beschrijvend is, zoals T. heeft aangevoerd, wordt niet aangenomen. De omstandigheid dat het gaat om een naam die die associaties met de handel in ledverlichting oproept, brengt mee dat de beschermingsomvang van deze handelsnaam beperkt is, maar niet dat een handelsnaambescherming in het geheel niet aan de orde is.