Gepubliceerd op dinsdag 16 augustus 2022
IEF 20883
Rechtbank Gelderland ||
27 okt 2022
Rechtbank Gelderland 27 okt 2022, IEF 20883; ECLI:NL:RBGEL:2021:8195 (Eiser tegen gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-exclusieve-verveelvoudigingsrechten

Inbreuk op exclusieve verveelvoudigingsrechten

Rb. Gelderland 27 oktober 2021, IEF 20883; ECLI:NL:RBGEL:2021:8195 (eiser tegen gedaagde) Eiser heeft een onderneming waar klanten op haar website tegen betaling Excel-rekenmodellen, in de vorm van templates, kunnen downloaden. Gedaagde exploiteert een onderneming die ook Excel-rekenmodellen aanbiedt. Eiser meent dat gedaagde inbreuk maakt op haar auteursrechten. Bij de beoordeling of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk worden de elementen door de rechtbank onderverdeeld in: ‘teksten’, ‘opmaak’ en ‘inhoud’. Met betrekking tot de teksten en de opmaak oordeelt de rechtbank dat er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Wat betreft de inhoud is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

De creatieve keuzes die gemaakt zijn, zijn voor een groot deel het resultaat van door technische uitgangspunten beperkte keuze of er is slechts sprake van een selectie en/of rangschikking gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. De rechtbank komt tot het oordeel dat wat betreft de teksten de rekenmodellen van gedaagde verveelvoudigingen betreffen van de rekenmodellen van eiser. Gedaagde maakt hiermee inbreuk op het exclusieve verveelvoudigingsrecht van eiser. De rechtbank draagt eiser onder meer op te bewijzen dat de rekenmodellen die in de dagvaarding zijn opgenomen, dezelfde rekenmodellen zijn (of er hetzelfde uitzien) als de rekenmodellen die gedaagde 2 in 2013 had aangeschaft bij eiser. Indien dit komt vast te staan, handelen gedaagden onrechtmatig jegens eiser.

4.6. Voor wat betreft de teksten is de rechtbank van oordeel dat bij de rekenmodellen van [onderneming 1 van eiser] sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. De door [onderneming 1 van eiser] gebruikte teksten zijn voldoende origineel, waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt, zodat die teksten een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Niet kan worden geoordeeld dat bedoelde teksten zo banaal of triviaal zijn dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Weliswaar bevatten de teksten feitelijke informatie, maar daarbij zijn creatieve keuzes gemaakt met als doel te komen tot eenvoudig taalgebruik, zodat de rekenmodellen zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank geldt het voorgaande ook voor de opmaak van de rekenmodellen van [onderneming 1 van eiser] . Op tal van punten zijn creatieve keuzes gemaakt – zoals welke informatie (teksten, headers, features, afbeeldingen en tabellen) wordt weergegeven in de rekenmodellen en in welke volgorde en op welke positie, welke selectiemogelijkheden heeft de gebruiker in een bepaalde cel en hoe wordt er gebruik gemaakt van kleuren, lettertypen, randen, arcering en nadruk – zodat ook hier sprake is van een eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker.

4.7. Met betrekking tot de inhoud overweegt de rechtbank dat bij de rekenmodellen van [onderneming 1 van eiser] geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Weliswaar zijn er door [eiser] keuzes gemaakt, maar deze zijn voor een aanzienlijk deel het resultaat van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, dan wel is slechts sprake van een selectie en/of rangschikking van gegevens die uitsluitend is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. Op dit onderdeel is dus geen sprake van een eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker.

4.18. Indien derhalve komt vast te staan dat de rekenmodellen die in de dagvaarding zijn opgenomen dezelfde rekenmodellen zijn, althans er hetzelfde uitzien, als de rekenmodellen die [gedaagde 2] in 2013 bij [onderneming 1 van eiser] heeft aangeschaft, handelen [gedaagde 1] en [gedaagde 2] in beginsel onrechtmatig jegens [onderneming 1 van eiser] / [eiser] .