IEF 19798

Inbreuk op blender voor babyvoeding

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 januari 2021, IEF 19798, ECLI:NL:RBDHA:2021:838 (OmniChannel tegen gedaagde) De NutriBullet Baby, voorheen bekend als de Baby Bullet, is een blender die speciaal gemaakt is voor het bereiden van babyvoeding. OmniChannel heeft van Capbran het exclusieve recht verkregen om dit product onder deze namen in Nederland te importeren en te distribueren. Gedaagde verhandelt een soortgelijke blender genaamd ‘Happy Baby’. OmniChannel vordert van de rechtbank dat gedaagde deze actie dient te staken. De voorzieningenrechter gaat hierin mee en oordeelt dat de Happy Baby inbreuk maakt op het Uniemerkenrecht, het Gemeenschapsmodelrecht en het auteursrecht dat rust op de NutriBullet Baby en dat deze niet meer verhandeld mag worden door gedaagde. Tevens heeft zij aangenomen dat er oneerlijke handelspraktijken door gedaagde zijn verricht.

4.17.
Hiervoor is overwogen dat voorshands aannemelijk is dat [gedaagde sub 2] en [B.V. I] inbreuk hebben gemaakt op de aan Capbran toekomende intellectuele eigendomsrechten en zij onrechtmatig jegens OmniChannel c.s. hebben gehandeld. Gelet hierop en nu niet in geschil is dat OmniChannel c.s. de aan Capbran toekomende intellectuele eigendomsrechten in rechte mag handhaven (voor de gehele Europese Unie) en zij in eigen naam vorderingen gegrond op onrechtmatig handelen mag instellen, zullen de vorderingen die er toe strekken verdere inbreuk en verder onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, worden toegewezen, met inachtneming van het volgende.

4.22.
De gevorderde geboden gericht op het staken en gestaakt houden van oneerlijke handelspraktijken, zullen, nu voorshands aannemelijk is dat dit onrechtmatig handelen heeft plaatsgevonden dan wel dreigt plaats te vinden in alle landen van de Europese Unie, ook voor al die landen worden toegewezen. Op grond van artikel 6 lid 2 in combinatie met artikel 4 lid 2 Rome II7 is Nederlands recht op die vorderingen van toepassing. Voor de andere lidstaten van de Europese Unie geldt de hiervoor gegeven beoordeling dus ook. Het gebod zoals gevorderd onder V zal wel worden gekoppeld aan het assortiment van TT Shopping.