IEF 18575

Inbreuk handelsnaam Jordan Village Agency

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 25 april 2019, IEF 1875; ECLI:NL:OGHACMB:2019:42 (Jordan Village tegen Sasha NV) Handelsnaamrecht. Jordan Village is een bedrijf dat appartementen verhuurt en bemiddelt in de verkoop daarvan en gebruikt als handelsnaam 'Jordan Village Agency’. Sasha NV exploiteert een soortgelijk bedrijf en gebruikt ook de naam 'Jordan Village Agency'. Jordan Village vordert schadevergoeding en een gebod op het staken van het gebruik van enige naam waarin het woord 'Jordan Village' in voorkomt. Sasha NV moet het gebruik van de naam 'Jordan Village Agency' gestaakt houden.

4.2. Ten aanzien van het verzoek gedaagde te gebieden op straffe van een dwangsom elk gebruik van de naam Jordan Village Agency en/of enige handelsnaam waarin het woord “Jordan Village” voorkomt te staken en gestaakt te houden, overweegt het Gerecht als volgt.

4.2.1. Eiseres stelt dat gedaagde op haar website tot kort voor de zitting de handelsnaam van eiseres gebruikte (namelijk “Jordan Village Agency”), hetgeen onrechtmatig zou zijn en inbreuk zou maken op de handelsnaam van eiseres. Gedaagde betwist dat zij die handelsnaam op haar website heeft gebruikt.
Wat daar ook van zij, niet in geschil is dat op de website van gedaagde de handelsnaam van eiseres thans niet voorkomt. Dat brengt mee dat het verzoek, voor zover dat ziet op het staken van het gebruik van de handelsnaam “Jordan Village Agency”, reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking komt. Als die naam al gebruikt zou zijn, is dat gebruik in ieder geval thans gestaakt.

4.2.2. Voor toewijzing van de vordering het gebruik van de naam “Jordan Village Agency” gestaakt te houden, in de zin van niet alsnog gaan gebruiken, is wel plaats. Het is zeer wel aannemelijk dat het publiek dat in aanraking komt met de website van gedaagde het alsnog gaan gebruiken van de woorden “Jordan Village Agency” dan zal opvatten als gebruik van de handelsnaam waaronder gedaagde haar onderneming drijft. Dat zou tot verwarring kunnen leiden bij het publiek, mede gelet op de overlap bij partijen in activiteiten en werkgebied. Voor het opleggen van een dwangsom is op dit moment geen plaats, nu niet genoegzaam aannemelijk is gemaakt dat gedaagde deze benaming in het verleden op haar website heeft gebruikt. Het daartoe door eiseres gestelde is door gedaagde gemotiveerd betwist. Duidelijkheid hierover krijgen zou nader onderzoek en zo nodig bewijslevering vergen. Daarvoor leent dit kort geding zich niet.

4.2.3. Voor het staken en gestaakt houden van de woorden “Jordan Village” is geen plaats. Niet in geschil is dat “Jordan Village” de benaming is voor de wijk, waarin de appartementen zich bevinden waarop de bemiddeling van partijen ziet. De woorden “Jordan Village” zijn louter beschrijvend. Niet valt in te zien dat het gebruik van die woorden door anderen dan eiseres jegens eiseres inbreuk zou opleveren. Te minder, nu de handelsnaam van eiseres “Jordan Village Agency” luidt en niet “Jordan Village”.