Gepubliceerd op woensdag 3 augustus 2016
IEF 16170
Rechtbank Noord-Nederland ||
19 jul 2016
Rechtbank Noord-Nederland 19 jul 2016, IEF 16170; (Stichting BREIN tegen Usenet-spotter), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-door-grootschalig-uploaden-en-tegelijk-spotten

Beschikking ingezonden door Thomas Kriense, Stichting BREIN.

Inbreuk door grootschalig uploaden en tegelijk 'spotten'

Ex parte Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 19 juli 2016, IEF 16170 (Stichting BREIN tegen Usenet-spotter)
Ex parte-beschikking ex art. 1019e Rv. Tegen een grootschalige uploader van muziekwerken op het Usenet heeft stichting BREIN een ex parte beschikking verkregen. De Usenet uploader was verantwoordelijk voor het uploaden van ruim 18.000 complete muziekalbums, volledige discografieën en (door hem zelf samengestelde) compilaties van muziekwerken. Hij is uploader en "spotter" tegelijk, pdat gebruikers deze content van Usenet kunnen downloaden. De voorzieningenrechter gebiedt de inbreuk op auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken te staken en gestaakt te houden onder last van een dwangsom van 2.000,- euro per dag(deel) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van €  50.000,-.