IEF 20000

HvJ EU: Vorderingen Yokohama ongegrond en niet-ontvankelijk

HvJ EU 3 juni 2021, IEF 20000, IEFbe 3230; ECLI:EU:C:2021:431 (Yokohama en EUIPO tegen Pirelli)  Yokohama en het EUIPO vorderen in deze zaak vernietiging van een eerder arrest. In dit eerdere arrest heeft het Gerecht een beslissing van het EUIPO vernietigd [IEF 18097]. In het kort houdt deze zaak in dat Yokohama een door Pirelli ingeschreven model voor banden nietig wil laten verklaren, omdat er volgens Yokohama sprake is van wezenlijke kenmerken van dit merk die uitsluitend functioneel zijn. Het Hof bevestigt in deze zaak het oordeel van het Gerecht, dat het ingeschreven merk er niet toe leidt dat Pirelli haar concurrenten kan verbieden om vergelijkbare vormen van banden te verhandelen, wanneer een dergelijke vorm in combinatie met andere elementen van het loopvlak van een band een vorm oplevert die verschilt van elk van deze elementen afzonderlijk. Echter, alle door Yokohama nieuw aangevoerde verweren worden niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard. 

75       In punt 55 van het bestreden arrest heeft het Gerecht uiteengezet wat volgens zijn vrije beoordeling van de feiten en bewijzen het litigieuze merk voorstelt, namelijk één enkele groef. In punt 72 van dat arrest heeft het opgemerkt dat uit de door de kamer van beroep onderzochte bewijzen niet blijkt dat een dergelijke enkele groef geen enkel technisch resultaat kan opleveren, maar „het in de [bestreden beslissing] aanvaarde technische resultaat”.

78       Ten eerste kan de stelling dat de inschrijving van het litigieuze merk de concurrenten van Pirelli er niet van weerhoudt banden op de markt te brengen die een identieke of soortgelijke vorm aan de vorm van dat merk bevatten, wanneer die vorm, in combinatie met andere elementen, een andere vorm, wordt niet aangetast door enige rechtsdwaling. Aangezien het uiteindelijk gaat om een ​​andere vorm dan het litigieuze merk, kan Pirelli zich niet op dit merk beroepen om te verhinderen dat banden met die andere vorm in de handel worden gebracht.