IEF 19292

Hof: The Sting maakt inbreuk op auteursrecht van Krakatau

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2020, IEF 19292; 200.271.186 (The Sting tegen Krakatau c.s.) Auteursrecht. Krakatau c.s. stellen in kort geding dat The Sting met haar parka District Foxy inbreuk maakt op hun auteursrecht op de Liner Parka model Qw183. Het door Krakatau c.s. gevorderde verbod op het maken van inbreuk op hun auteursrecht op de Liner Parka werd toegewezen, maar The Sting ging hiertegen in hoger beroep. De Qw183 wordt gekwalificeerd als auteursrechtelijk beschermd werk. De door The Sting aangewezen jassen die het oorspronkelijk karakter van de Qw183 zouden wegnemen, zaaien onvoldoende twijfel met betrekking tot de aanname dat de Qw183 een werk is met een oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van Krakatau. Gezien de grote gelijkenis in de totaalindrukken van beide jassen, is er sprake van auteursrechtinbreuk op het auteursrecht van Krakatau. Het verweer van The Sting dat de District Foxy een doorontwikkeling vormt van eerdere ontwerpen, gaat niet op.

Wat betreft de proceskostenveroordeling overweegt het Hof dat het feit dat partijen het nodig vonden ieder drie advocaten op de zaak te zetten en lange processtukken in te dienen, de zaak niet complex maakt. Het feit dat The Sting een aantal extra verweren heeft gevoerd (ontleend aan het Cofemel-arrest en aan het internationaal auteursrecht) zorgt er wel voor dat het hof de zaak kwalificeert als een complexe zaak. Toch is er geen aanleiding om van de indicatietarieven af te wijken, onder meer omdat The Sting in deze zaak behoorlijk ver is gegaan in het kopiëren van werk van een concurrent.

3.11    Met deze andere jassen heeft The Sting onvoldoende twijfel gezaaid ten aanzien van de aanname dat de Qw183 een werk is met eigen oorspronkelijk karakter en het  persoonlijk stempel van Krakatau Ltd draagt. De twee jassen van 66 No1th maken een robuustere en vo lumineuzere indruk dan het slanke beeld van de Qw l 8.3 en zijn bovendien voorzien van twee steekzakken aan de voorzijde, wat hen ook onderscheidt van de QwI 83. De Hachiko heeft alleen maar twee steekzakken en geen diagonaal naar beneden lopende ritsen, zodat op dat wezenlijke punt er een markant verschil is. De Riotdivision heeft een wezenlijk andere look, omdat de stof minder glad en strak is en meer zacht en gekreukt overkomt. De Dope heeft kennelijk geen opening aan de voorzijde en wordt over het hoofd aangetrokken, waardoor ereen groot verschil is met de Qw183. Door het ontbreken van een foto van de voorzijde van de Peak Performance is het hof niet goed in staat om deze jas te vergelijken met de Qw183. Aan de achterzijde is een split te zien en twee ritsen aan de zijkant, de een vanaf de onder­ zoom en de ander  vanaf de oksel, maar die niet bij elkaar komen, waardoor de Peak Perfor­ mance onvoldoende gelijkenis ve1toont met de Qw183. De conclusie is daarom dat  dit ver­ weer van The Sting niet slaagt en dat ook het hof tot het oordeel komt dat de Qwl 83 een auteursrechtelijk beschermd  werk is. De door The Sting aangedragen voorbeelden brengen wel mee, zoals ook The Sting opmerkt in nr. 91 van de appeldagvaarding, dat de beschennings­ omvang van het autetirsxecht op de Qwl 83 beperkt is, aangezien er diverse andere parka's op de markt zijn met binnenjassen, diagonale zakken en op vergelijkbare manier vormgegeven capuchons.

3.14    Ten slotte komt ook het hof  tot de  conclusie op basis van een totaalindruk van Qw183 tegenover de Distrikt Foxy dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Krakatau Ltd. De in 3.1 weergegeven foto's laten zien dat de  totaalindrukken die beide jassen wekken, ook wat maatvoering betreft nagenoeg gelijk zijn: gewezen  wordt  op het gladde  front, de zwarte, diagonaal verlopende ritssluitingen op borsthoogte, het ontbreken van zakken en logo's, de brede band die de ritssluiting verbergt, de elastische manchetten van de binnenjas, de aantreklussen voor de capuchon, de wijze van bevestiging van de binnenjas en de mogelijkheid deze aan beide zijden te dragen en de vorm en kleuren van de binnenjassen. Er zijn verschillen, met name de rits op de capuchon van de Qwl 83, die ontbreekt bij de Distrikt Foxy, de verlengde achterzijde van de Qwl 83, terwijl de Distrikt Foxy voor en achter even lang is, de lengte van de ritsen aan de zijkanten van de jassen en de stitching van de binnen­-jassen (de Qwl83 overwegend  blokpatronen, de Distrikt Foxy golfpatronen), maar die nemen de grote gelijkenis in totaalindruk van beide jassen onvoldoende weg. Niet overtuigend is het argument van The Sting dat de Distrikt Foxy een doorontwikkeling vormt van ontwer­ pen als de Revelation, Lost Minds en de Required. De ter zitting getoonde  voorbeelden be­treffen jassen  met een vollere  look en bijvoorbeeld steekzakken aan de voorzijde die een ge heel andere totaalindrnk geven dan de Qwl 83 en de Distrikt Foxy. De grieven 4, 5 en 6 zijn daarom niet gegrond.