IEF 16137

Hof bevestigt inbreuk modelrecht ligzak LAMZAC

Hof Den Haag 20 juli 2016, IEF 16137; ECLI:NL:GHDHA:2016:2232 (Massive Air tegen LAMZAC) Modelrecht. Inbreukverbod Gemeenschapsmodelrecht op luchtscheppende loungezak is toegewezen. Gemeenschapsmodelrecht. Kort: Oomen is ontwerper van de LAMZAC Hangout een middels 'luchtscheppen' te vullen ligzak, en heeft een Gemeenschapsmodel voor een 'chaisse longue'. Massive is een geldwervingscampagne via indiegogo gestart voor de KAISR ligzak. In kort geding werd Massive Air bevolen inbreuk inbreuk op modelrechten te staken [IEF 15948] in dit hoger beroep wordt dat bekrachtigd. Fatboy stelt terecht dat Massive Air met de “KAISR” inbreuk maakt/dreigt te maken op haar Gemeenschapsmodelrechten. Massive Air stelt dat het recht op het model niet geldt voor de uiterlijke kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. De dichtgenaaide worstvorm is niet uitsluitend technisch bepaald, nu andere vormen mogelijk zijn die aan dezelfde eisen voldoen. Geen spoedeisend belang bij aantal andere vorderingen.

8. Het modelrecht mag niet gebruikt worden om een bepaald technisch effect te laten monopoliseren door één of een beperkt aantal marktdeelnemers en daarmee anderen te beletten van technische verworvenheden gebruik te maken. Wanneer er voldoende reële vormgevingsalternatieven bestaan voor een element van het model is dat element niet uitsluitend technisch bepaald. 

(…)

15. Ervan uitgaande dat zakken met naden en schotjes/capitonneringen net zo goed door middel van luchtscheppen gevuld kunnen worden als een zak met de dichtgenaaide worstvorm van het model, acht het hof voorshands aannemelijk dat er naast de getoonde zakken ook nog zakken met allerlei andere vormen mogelijk zijn waarmee aan voormelde gebruikseisen kan worden voldaan. In zoverre is derhalve sprake van voldoende reële alternatieven en heeft de ontwerper een grote mate van ontwerpvrijheid, zodat dit element niet uitsluitend technisch bepaald is.

19. Nu het hof van oordeel is dat er vele reële alternatieven zijn voor de dichtgenaaide worstvorm van het model, zal het hof zal er bij de beantwoording van de inbreukvraag van uitgaan dat de ontwerper een grote mate van vrijheid heeft. Dat leidt tot een grote(re) beschermingsomvang. Daar waar de ontwerper een beperkte vrijheid heeft zullen kleine verschillen tot een andere algemene indruk leiden, terwijl dat niet het geval is als de vrijheid van de ontwerper groot is. 

(…)

21. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen gaat het hof uit van een grote mate van eigen karakter van het model en van een grote beschermingsomvang. Daarvan uitgaande is het hof voorshands van oordeel dat de KAISR V2 bij de geïnformeerde gebruiker, die bekend is met de sterk van het model afwijkende traditionele luchtbedden en de Cozy Canoe, geen andere algemene indruk wekt dan het model, nu beide de opvallende en van het vormgevingserfgoed afwijkende dichtgenaaide worstvorm hebben. De afwijking aan het hoofdeinde is onvoldoende om te concluderen dat die indruk anders zal zijn, vooral omdat het in relatieve zin (zowel vergeleken met het omvangrijke deel van de KAISR en het model dat wel overeenstemt als uitgaande van de grote verschillen tussen het vormgevingserfgoed enerzijds en de KAISR en het model anderzijds) gaat om een geringe onopvallende afwijking. Door het gebruik van de KAISR V2 maakt Massive Air derhalve inbreuk op het model.

22. Het bovenstaande leidt ertoe dat het inbreukverbod naar het voorlopig oordeel van het hof door de voorzieningenrechter terecht is toegewezen (...).