IEF 17563

Het argument dat gratis reclame is gemaakt, faalt omdat de naam van de maker niet is vermeld

Regio15 illustratie ter bespreking vonnis

Ktr. Rechtbank Den Haag 12 maart 2018, IEF 17563 (SP Networks tegen Ozdemir Advocaten) Auteursrecht. SP is houder van actualiteitenwebpagina Regio 15 en creëert foto's van actualiteiten in de regio Haaglanden, waaronder bij de artikelen "Eigenaren restaurant krijgen cel voor brandstichting" en "Neergeschoten taxichauffeur". Advocatenkantoor Ozdemir heeft deze foto's op de website opgenomen zonder toestemming. Het argument van Ozdemir, dat zij gratis reclame heeft gemaakt, faalt omdat zij de naam van de maker niet had vermeld, dus zij geen reclame voor de maker maakte, nog daargelaten dat sowieso de toestemming van de maker nodig is. Schadevergoeding €285,00 per foto en 100% vergoeding daar bovenop voor niet vermelden van haar naam; totaal €1.140,00. en €3.288,13 voor de proceskosten.

4.3. Voor matiging van de schadvergoeding ziet de kantonrechter geen reden. De licentie inkomsten heeft SP Networks misgelopen en bovendien is haar naam neit vermeld. Vast staat dat SP Networks € 285,00 voor het gebruik van haar foto's rekent (met naamsvermelding). Voorts dat de algemene voorwaarden van de Vereniging Dutch Photografphers bepalen dat voor inbreuk op artikel 25 Auteurswet een vergoeding verschuldigd is van minstens 100% van de licentievergoeding. Hoewel deze voorwaarden niet rechtstreeks van toepassing zijn, omdat tussen partijen geen overeenkomst is gesloten (Ozdemir heeft immers geen toestemming gevraagd), geven ze wel een aanknopingspunt. De kantonrechter zal de gevorderde hoofdsom toewijzen.