Gepubliceerd op donderdag 28 juli 2022
IEF 20860
Rechtbank Den Haag ||
27 jul 2022
Rechtbank Den Haag 27 jul 2022, IEF 20860; ECLI:NL:RBDHA:2022:7627 (HE Licenties tegen Orchid Gardens), https://www.ie-forum.nl/artikelen/handhaving-van-octrooi-is-onrechtmatig

Uitspraak ingezonden door Bart van Wezenbeek, Millipede.

Handhaving van octrooi is onrechtmatig

Vzr. Rb Den Haag 27 juli 2022, IEF 20860; ECLI:NL:RBDHA:2022:7627 (HE Licenties tegen Orchid Gardens) HE Licenties houdt zich bezig met het beheren van octrooirechten in de sierplanten industrie. Orchid Gardens kweekt planten, waaronder gekleurde orchideeën. HE Licenties riep haar octrooirechten in tegen afnemers van Orchid Gardens. Zij stuurde sommatiebrieven naar deze afnemers waarin zij stelde de afnemers inbreuk maakten op de octrooien door orchideeën van Orchid Gardens te kopen. Zij liet vervolgens conservatoir verhaalsbeslag leggen onder derden. HE Licenties vordert dat de rechtbank Orchid Gardens verbiedt inbreuk te maken op haar octrooien. Zij voert aan dat zij vanwege de inbreuk op haar octrooien spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorlopige voorziening. Orchid Gardens vordert onder meer opheffing van de gelegde conservatoire verhaalsbeslagen. Ook vordert zij dat het HE Licenties verboden wordt haar octrooien te handhaven tegenover afnemers van Orchid Gardens. Zij legt hieraan ten grondslag dat HE Licenties haar octrooien onrechtmatig heeft gehandhaafd, nu HE Licenties bij aanvraag van de octrooien wist of behoorde te weten dat er een grote kans bestond dat de octrooien geen stand zouden houden. 

Volgens de voorzieningenrechter heeft Orchid Gardens voldoende aannemelijk gemaakt dat haar werkwijze geen inbreuk maakt op de werkwijze conclusies uit de octrooien van HE Licenties. Orchid Gardens heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake was van openbaar voorgebruik door VG Colours. HE Licenties behoorde bij het aanvragen van het octrooi al te beseffen dat er een aanzienlijke kans bestaat dat haar voortbrengselconclusies nietig zijn. Het handhaven van haar octrooi door HE Licenties is daarom onrechtmatig. Orchid Gardens heeft daarnaast belang bij de opheffing van de beslagen. De continuïteit van de bedrijfsvoering van Orchid Gardens komt namelijk in gevaar bij instandhouding van de gelegde beslagen. De voorzieningenrechter zal daarom overgaan tot opheffing van de gelegde beslagen. HE Licenties behoorde volgens de voorzieningenrechter te beseffen dat er een aanzienlijke kans bestaat dat Orchid Gardens geen inbreuk maakt op haar werkwijzeconclusies. De voorzieningenrechter legt HE Licenties dan ook een verbod op om haar octrooien te handhaven.

6.16. Alles overziend heeft Orchid Gardens c.s. voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat Hanson in juli 2013 al bekend was met het feit dat VG Colours Phalaenopsis verhandelde met een holte in de steel die in de langsrichting groter is dan de doorsnede van de opening conform conclusie 11. Daarmee was sprake van openbaar voorgebruik door VG Colours van (ten minste) voortbrengselconclusies 11 tot en met 13 en 15 en zijn die conclusies voorshands dus niet nieuw. Voor conclusie 14 geldt dat voorlopig niet valt in te zien waarom die conclusie inventief zou zijn ten opzichte van dat openbaar voorgebruik. Gelet op de aan Hanson toe te dichten kennis van het octrooirecht (Hanson had een inhouse octrooigemachtigde), behoorde zij al bij het aanvragen van de Octrooien te beseffen dat er een serieuze kans is dat de voortbrengselconclusies 11 tot en met 15 nietig zijn. Het handhaven daarvan is derhalve onrechtmatig.

6.24.  Naar voorlopig oordeel is de handhaving door HE Licenties van de voortbrengselconclusies van NL 904 in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, omdat zij al voor de aanvraag daarvan behoorde te beseffen dat er een serieuze kans is dat die nietig zijn omdat zij niet nieuw, althans niet inventief zijn. Ook behoorde HE Licenties te beseffen dat er een serieuze kans is dat Orchid Gardens c.s. geen inbreuk maakt op de werkwijze conclusies. HE Licenties heeft ter zitting verklaard dat zij niet voornemens is nog sommatiebrieven te versturen, maar een onvoorwaardelijke toezegging daartoe heeft zij niet gedaan. Het gevorderde verbod om het octrooi te handhaven door brieven aan afnemers van Orchid Gardens c.s. te sturen is daarom toewijsbaar.