IEF 19855

Handelsnamen bouwbedrijven veroorzaken verwarringsgevaar

Rechtbank Overijssel 25 maart 2021, IEF 19855, C/08/261111 / KG ZA 21-25 (Bouwgroep tegen K. K. Heutink) Bouwgroep, voluit Heutink Bouwgroep B.V., en K. K. Heutink zijn beide bouwbedrijven in Genemuiden. Sinds januari 2021 staat K. K. Heutink ingeschreven in het handelsregister met de handelsnamen 'HEUTINKBOUW' en 'KK Heutink'. Bouwgroep is van mening dat zij de oudste rechten hebben op hun handelsnaam en dat K. K. Heutink hiermee inbreuk maakt op die naam. Daarnaast vordert zij van K. K. Heutink om niet meer de domeinnaam 'www.heutinkbouw.nl' te gebruiken. De rechtbank oordeelt dat er na de wijziging van de handelsnaam door K. K. Heutink een eventueel verwarringsgevaar is toegenomen en dat dit ook geldt voor de domeinnaam. De vorderingen van Bouwgroep worden door haar toegewezen.

5.15. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen wordt Bouwgroep aangemerkt als de rechtmatige gebruiker van haar handelsnaam. K. K. Heutink heeft haar handelsnaam gewijzigd door de naam Heutink niet langer te combineren met de voorletters K.K. en aan de naam Heutink het woord ‘bouw’ toe te voegen. Met deze wijziging bestaan de handelsnamen van beide partijen uit de naam Heutink en het beschrijvende onderdeel ‘bouw’. Nu aannemelijk is geworden dat Bouwgroep als eerste de naam Heutink als zelfstandig element is gaan voeren heeft zij een ouder recht op het gebruik daarvan dan K.K. Heutink. Daarnaast heeft Bouwgroep voldoende onderbouwd dat na de wijziging van de handelsnaam door K.K. Heutink het verwarringsgevaar is toegenomen. Waar voorheen de voorletters K.K. nog voor een onderscheid zorgden, ontbreekt dit onderscheid na de naarnswijziging. De feitelijke gevallen van verwarring die Bouwgroep in het geding heeft gebracht ondersteunen die conclusie.

5.17. Bouwgroep heeft ook gevorderd het gebruik van de domeinnaarn w\w.heutinkbouw.nl te verbieden. Nu niet in geschil is dat deze domeinnaarn sinds januari 2021 wordt gebruikt om door te linken naar de actieve website met dezelfde naam HEUTINKBOUW, is aannemelijk dat deze wordt gebruikt als handelsnaam. Gelet op hetgeen hiervoor over de handelsnaam is overwogen en gelet op de overeenstemming tussen handelsnaam en domeinnaarn kan ook door het gebruik van de domeinnaam eenvoudig verwarring ontstaan. In vervolg op het verbod ten aanzien van de gevoerde handelsnamen zal het gebruik van de domeinnaam www.heutinkbouw.nl daarom worden verboden. De vordering tot het overdragen van deze domeinnaarn is niet weersproken en zal eveneens worden toegewezen.