IEF 20118

Handelsnaamwet biedt bescherming tegen gebruik verwarrende domeinnamen

Vzr. Rechtbank Limburg 23 juli 2021, IEF 20118; KG ZA 21-211 (Teamleiders.nu tegen Sky-Walker) Kort geding. Teamleiders.nu is rechthebbende van de gelijknamige domeinnaam. Sky-Walker gebruikt de domeinnamen teamleiders.nl en teamleider.nu. Teamleiders.nu vordert in dit kort geding staking van het gebruik van haar merk- en handelsnaamrechten en de hiervoor genoemde domeinnamen. De voorzieningenrechter oordeelt allereerst dat, door het gebruik van de domeinnamen, het relevante publiek dit zal opvatten als het gebruik van de handelsnaam. Verder wijken de domeinnamen slechts in geringe mate af van die van Teamleiders.nu. Hierdoor ontstaat verwarring, waartegen de Handelsnaamwet bescherming biedt. De voorzieningenrechter gebiedt Sky-Walker daarom het gebruik van de twee domeinnamen te staken. 

4.13. Tussen partijen staat als niet weersproken vast dat Teamleiders.nu haar handelsnaam "teamleiders.nu" eerder (sinds 2007) voerde dan dat Sky-Walker c.s. de domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleiders.nl en gelijknamige e-mailadres gebruikte (sinds voorjaar 2021). Teamleider.nu en teamleiders.nl zijn domeinnamen die in geringe mate afwijken van Teamleiders.nu. Dat is niet alleen visueel zo, maar ook auditief en begripsmatig. Verder houden beide partijen zich bezig met werving en selectie van arbeidskrachten, meer in het bijzonder teamleiders, waarvoor zij beide internet gebruiken als marketingtool, waardoor reeds om die reden verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Het is goed voor te stellen dat e-mailberichten bedoeld voor Teamleiders.nu (info@teamleiders.nu) per abuis worden verstuurd naar bijvoorbeeld info@teamleiders.nl. iets dat Teamleiders.nu met productie 15 ook heeft aangetoond. De Hnw biedt naar het oordeel van de voorzieningenrechter bescherming tegen dit soort verwarring.

4.14. De voorzieningenrechter acht de noodzaak om Teamleiders.nu op dit punt te beschermen ook aanwezig omdat (de holdingmaatschappij van) Sky-Walker vlak nádat Sky Walker door Teamleiders.nu bij brief van 11 november 2020 is gewezen op overtreding van de Hnw de domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleiders.nl heeft laten registreren en Sky-walker direct daarna gebruik is gaan maken van deze domeinnamen en de daaraan gekoppelde e-mailadressen. Dit terwijl niet gesteld of gebleken is dat Sky-Walker zich daarvoor ook al op deze manier profileerde in de markt als bemiddelaar in vacatures van teamleiders.