IEF 20114

Handelsnaam wijkt slechts in geringe mate af van Stichting Kanker.nl

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 20 juli 2021, IEF 20114; ECLI:NL:RBOBR:2021:3957 (Stichting Kanker.nl tegen Stichtingkanker) Stichting Kanker.nl beheert en ontwikkelt de website kanker.nl. Op deze website is onder andere medische informatie te vinden. Het later opgerichte Stichtingkanker heeft in 2020 de domeinnaam stichtingkanker.nl geregistreerd en maakt zich volgens haar statuten onder andere hard voor een meer integrale aanpak van de ziekte kanker. Volgens Stichting Kanker.nl maakt Stichtingkanker inbreuk op haar handelsnaam. Doordat StichtingKanker zich aan het publiek presenteert onder handelsnamen en een domeinnaam die vrijwel identiek zijn aan de handelsnaam en domeinnaam van Stichting Kanker.NL, creëert StichtingKanker gevaar voor verwarring bij het publiek tussen beide organisaties en suggereert zij een band tussen beiden, die er in werkelijkheid niet is, aldus eiser. De voorzieningenrechter is het hiermee eens, mede vanwege het feit dat het verwarringsgevaar zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Stichtingkanker dient zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam. 

4.8. In het onderhavige geval heeft StichtingKanker de stelling van Stichting Kanker.NL dat sprake is van verwarringsgevaar tussen beide organisaties bij het relevante publiek niet weersproken. Stichting Kanker.NL heeft haar stelling nader feitelijk onderbouwd door het overleggen van verklaring van een sales manager van ABN AMRO Bank (productie 22 bij de dagvaarding) waarin deze aangeeft:

“Onlangs zag ik dat op de website www.stichtingkanker.nl de mogelijk wordt geboden om geld te doneren aan Stichting Kanker. Ik zag dat verschillende betaalopties werd aangeboden en vroeg mij af of de organisatie ook interesse zou hebben om gebruik te maken van de betaalmethode Tikkie.
Ik heb daarop contact opgenomen met de directeur van Stichting Kanker.nl (de heer [A] ). Tijdens dat gesprek kwam ik erachter dat de website www.stichtingkanker.nl niet van Stichting Kanker.nl is maar van de, voor mij onbekende, Stichting Kanker. Ik had dus de verkeerde persoon/organisatie gebeld.”

4.9. Uit deze verklaring, die StichtingKanker niet heeft weersproken, blijkt dat het verwarringsgevaar zich daadwerkelijk heeft voorgedaan.

4.10. Gezien het voorgaande is voldoende aannemelijk geworden dat StichtingKanker met haar handelsnamen Stichting Kanker, StichtingKanker en St. Kanker inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Stichting Kanker.NL. Dat StichtingKanker de handelsnaam van Stichting Kanker.NL bij het door haar verrichte vooronderzoek niet is tegengekomen op het internet maakt dit niet anders.