IEF 19197

Handelsnaam Holy Boat maakt inbreuk

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 april 2020, IEF 19197, ECLI:NL:RBAMS:2020:2410 (Holy Boat) Eiser voert sinds 1 januari 2013 een eenmanszaak onder de naam Holyboot, gericht op recreatieve activiteiten op het water. Vanaf 2 mei 2012 heeft eiser de domeinnaam ‘holyboot.nl’ in gebruik en sinds 2014 heeft eiser op Facebook ook de naam Holyboat gehanteerd. Op 23 mei 2019 is Holy Boat B.V. opgericht. Vanaf mei 2019 gebruikt Holy Boat B.V. de handelsnaam The Holyboat (of The Holy Boat) en de domeinnaam ‘theholyboat.com’. De onderneming houdt zich bezig met de exploitatie van rondvaartboten, geschikt voor maximaal 40 personen, in het bijzonder van de boot genaamd ‘Holy Boat’ op de grachten van Amsterdam. Volgens eiser is sprake van inbreuk op haar handelsnaam, omdat (The) Holy Boat identiek is aan, dan wel slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnamen ‘Holyboat’ en ‘Holyboot’. Daarnaast zijn volgens eiser beide partijen actief in dezelfde branche en werken in eenzelfde geografische gebied.

Er wordt geoordeeld dat Holy Boat B.V. met het gebruik van de naam ‘(The) Holy Boat’ inbreuk maakt op de handelsnamen van eiser. Zij zal daarom worden verboden die naam nog te hanteren. Het is namelijk voldoende aannemelijk is dat eiser naast de handelsnaam ‘Holyboot’ ook de naam ‘Holyboat’ als handelsnaam gebruikt. Er is sprake van een grote mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van partijen. Er is ook sprake van verwarringsgevaar, gelet op het feit dat de ondernemingen werkzaam zijn in dezelfde branche, er een gering verschil is in geografische vestiging, de doelgroepen van beide ondernemingen een substantiële overlap hebben en beide partijen diensten op het internet aanbieden.

4.7. Anders dan Holy Boat B.V. heeft betoogd, verschilt de aard van de ondernemingen van partijen niet zodanig dat op grond daarvan verwarringsgevaar valt uit te sluiten. Beide zijn immers werkzaam in dezelfde branche: het aanbieden van recreatieve bezigheden op het water, al geven zij daaraan elk een andere invulling.

4.9. [eiser] heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat de doelgroepen waarop beide ondernemingen zich richten een substantiële overlap hebben. Anders dan Holy Boat B.V. heeft aangevoerd wijzen de locaties waar de flyers worden aangeboden, en de door [eiser] overgelegde foto’s erop dat ook jeugdige (binnen- en buitenlandse) toeristen bij haar boeken, ook in groepjes, waarbij verschillende bootjes tegelijkertijd kunnen worden gehuurd.

4.10. Ook bieden beide partijen hun diensten aan op internet, via hun websites. Publiek dat op het woord ‘holyboot’ of ‘holyboat’ googelt voor recreatie op het water, komt direct bij beide ondernemingen uit. Weliswaar kan bij nadere bestuderen van de websites worden geconcludeerd dat het om verschillende activiteiten gaat, en bij nadere beschouwing ook om twee ondernemingen, maar dat neemt niet weg dat bij het relevante publiek de gedachte kan postvatten dat het om dezelfde of aan elkaar gelieerde bedrijven gaat. [eiser] heeft gesteld dat verwarring in de praktijk zich al heeft voorgedaan, met name met betrekking tot de opstappunten en ook aan de telefoon. Weliswaar heeft [eiser] geen stukken overgelegd ter nadere onderbouwing van deze stelling, maar zijn opmerkingen hierover zijn wel relevant, nu het gaat om de vraag of verwarring te duchten valt.

Afbeelding: Petrucy, Pixabay.