IEF 18210

Handelsnaam Appcomm maakt geen inbreuk op de reeds bestaande handelsnaam Addcomm

Addcomm Appcomm

Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210; zaaknr. 200.239.350/01 (Addcomm tegen Appcomm) Handelsnaamrecht. Zie eerder [IEF 17616]. Addcomm heeft gevorderd dat Appcomm wordt bevolen het gebruik van de handelsnaam Appcomm en de domeinnaam appcomm.nl te staken. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen. Gelet op het feit dat beide ondernemingen werkzaam zijn op het gebied van (online) communicatie, acht het hof aannemelijk dat het publiek het identieke bestanddeel 'comm' in de beide handelsnamen zal opvatten als een verwijzing naar die activiteiten, zodat bij de beoordeling van de mate waarin het publiek de betrokken handelsnamen als overeenstemmend ervaart, meer nadruk ligt op vergelijking van de bestanddelen 'Add' en 'App', die niet identiek zijn. Verder betrok het hof in zijn beoordeling de verschillen in grafische presentatie van de handelsnamen op de websites, dat niet is gebleken dat Appcomm de handelsnaam opzettelijk heeft gekozen om daarmee Addcomm schade te berokkenen en het dat niet is gebleken van enig concreet geval van verwarring bij het publiek.

Het hof wijst de vorderingen van Addcomm derhalve af.

Zie r.o. 3.2.4 - 3.2.6.