IEF 18820

Gereedschap is geen eigen intellectuele schepping

Rechtbank Den Haag 13 november 2019, IEF 18820; ECLI:NL:RBDHA:2019:11957 (Vibropac tegen Hubitools) Auteursrecht. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Slaafse nabootsing. Eiser Vibropac houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van gereedschap voor de automotivebranche. Hubitools houdt zich bezig met de handel in industriële gereedschappen, waaronder gereedschappen voor de automobielindustrie. Hubitools was exclusief distribiteur van Vibropac-producten in Europa, met uitzondering van Nederland en Duitsland. Vibropac en Hubitools hebben in het kader van die samenwerking een distributie-overeenkomst gesloten. Na afloop van de overeenkomst verhandelt Hubitools een gereedschapsset. Vibropac stelt dat Hubitools daarmee inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten op een gereedschapset van Vibropac. Vibropac heeft geen auteurs- of modelrechten op de set en/of gereedschappen. De gereedschapsset van Vibropac is geen eigen intellectuele schepping, want deze is grotendeels door technische/functionele vormgevingskeuzes bepaald. De gereedschapsset en de afzonderlijke onderdelen daarvan zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken. Hubitools heeft daarom geen inbreuk gemaakt op deze rechten, de daarop gerichte vorderingen worden afgewezen.

4.13. Een deel van de gereedschappen in de set was al bekend bij het publiek zodat die gereedschappen in ieder geval niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen omdat ze niet nieuw waren. Voor de in 2.7 weergegeven gereedschappen geldt het volgende. Uit hetgeen is overwogen ten aanzien van het auteursrecht kwam al naar voren dat de modellen grotendeels door technische/functionele vormgevingskeuzes zijn bepaald. Dat er ook enkele andere technische manieren zijn om tot hetzelfde resultaat te komen en er op detailniveau gevarieerd kon worden, is onvoldoende om de gekozen vormgeving een eigen karakter toe te dichten. Waar de ontwerper wel meer keuzevrijheid had, zoals bij de lengte van de cilindrische padhouder of diameter van de pen en het verlengstuk, zijn die keuzes zo banaal dat dat onvoldoende is om het model een eigen karakter te geven. Op de gereedschapsset van Vibropac en de onderdelen daarvan heeft derhalve geen Gemeenschapsmodelrecht gerust voor 14 november 2014.

4.14.
Nu uit het voorgaande is gebleken dat Vibropac geen auteurs- of modelrechten op de set en/of de drie gereedschappen heeft, staat vast dat Hubitools geen inbreuk heeft gemaakt op deze rechten en zullen de daarop gerichte vorderingen worden afgewezen.