Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021
IEF 20098
Gerecht EU (voorheen GvEA) ||
14 jul 2021
Gerecht EU (voorheen GvEA) 14 jul 2021, IEF 20098; ECLI:EU:T:2021:443 (Guerlain tegen EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-ongewone-lippenstift-komt-in-aanmerking-voor-merkregistratie

Uitspraak ingezonden door Tanguy de Haan, NautaDutilh.

Gerecht EU: Ongewone lippenstift komt in aanmerking voor merkregistratie

Gerecht EU 14 juli 2021, IEF 20098, IEFbe 3256; ECLI:EU:T:2021:443 (Guerlain tegen EUIPO) Guerlain is producent van lippenstift en wil het specifiek driedimensionale ontwerp registreren. Het EUIPO heeft de aanvraag in eerste instantie afgewezen vanwege een gebrek aan onderscheidend karakter, maar het Gerecht oordeelt anders. Ze oordeelt dat de vorm van de lippenstift zodanig ongewoon is binnen deze sector, dat het zich onderscheidt van andere merken. De ovale vorm leidt tot een bepaalde herkenning bij het relevante publiek en wijkt af van de norm. Hierbij is ook van belang dat de lippenstift niet rechtop kan staan. Zodoende komt het Gerecht tot de conclusie dat het merk in aanmerking komt voor inschrijving. 

53. Bij de vergelijking van het aangevraagde merk met de cilindrische vorm van lippenstiften zij voorts opgemerkt dat uit de in punt 7 hierboven weergegeven afbeeldingen blijkt dat deze vorm de meest verbreide op de markt is en een geometrische basisvorm vormt, terwijl het betrokken merk er aanzienlijk van verschilt doordat het de vorm van een boot of een bassinet heeft. Wat voorts de kleine ovale vorm in reliëf betreft, die het weliswaar mogelijk maakt de lippenstift te vergrendelen en te ontgrendelen, moet worden opgemerkt dat de aanwezigheid van dit uitsteeksel ongewoon is voor een dergelijk product en bijdraagt tot het ongewone uiterlijk van dit merk. Aangezien zij niet voorkomt op cilindrische vormen van lippenstift, dragen deze kleine vorm en de rechthoekige inkeping, ondanks hun technische kenmerken, bij tot het significante onderscheid tussen de vorm van het betrokken merk en cilindrische vormen.

55. Wat de vergelijking betreft tussen het aangevraagde merk en de vorm die, zoals het EUIPO ter terechtzitting heeft bevestigd, dit merk binnen de norm van de betrokken sector het meest lijkt te benaderen, zij erop gewezen dat deze vorm een cilindrisch gedeelte heeft en een langwerpig gedeelte met een ovaal plat vlak. Zoals in punt 52 is vastgesteld en anders dan het EUIPO stelt, is de vorm van dit merk evenwel niet halfcilindrisch. Deze vorm, die doet denken aan een scheepsromp of een wiegje, kan immers voor een lippenstift als fantasierijk worden beschouwd en wijkt als zodanig sterk af van de norm en de gewoonten in de betrokken sector.