IEF 18405

Gemeente Kerkrade moet beveiligingsbeelden van journalist van website halen

Besloten raadsvergadering burgemeestersbenoeming Gemeente Kerkrade

Vzr. Rechtbank Limburg 17 april 2019, IEF 18405; ECLI:NL:RBLIM:2019:3553 (journalist tegen Gemeente Kerkrade) Beveiligingscamerabeelden. Eigenrichting. Rectificatie en Dwangsom. Via Rechtspraak.nl: Een journalist heeft in de gangen van het raadshuis van de gemeente Kerkrade vertrouwelijke informatie uit een besloten vergadering met betrekking tot de burgermeesterbenoeming gehoord. Hierover heeft hij een dag later in de krant een artikel gepubliceerd. Dit heeft tot commotie geleid. De gemeente heeft aangifte van afluisteren dan wel lekken van vertrouwelijke informatie gedaan. Het OM heeft vervolgens geconcludeerd dat de journalist niets strafbaars heeft gedaan en zag dus geen aanleiding tot strafrechtelijke vervolging. De gemeente heeft daarop beveiligingscamerabeelden waarop de journalist in de gang(en) van het raadhuis is te zien (zijn gezicht is onherkenbaar gemaakt) op haar website geplaatst. De journalist vindt dat de gemeente Kerkrade onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door de camerabeelden openbaar op haar website te plaatsten, ook al is zijn gezicht onherkenbaar gemaakt. Hij vordert in kort geding het offline halen van de beelden en het plaatsen van een rectificatie.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door de camerabeelden openbaar te maken. Het openbaar maken van de beveiligingsbeelden is in strijd met recht op eerbieding van het privéleven. De gemeente heeft wel rechtvaardigingsgronden aangevoerd, maar die zijn niet aannemelijk gemaakt. Bovendien moet de gemeente als openbaar rechtspersoon én een overheidsinstantie zich van haar positie bewust zijn en moet zij weten dat een burger bescherming verdient, met name tegen overheidsoptreden als het onderhavige. Als zij vindt dat een burger jegens haar onrechtmatig handelt, kan de gemeente naar de rechter kan stappen en bijvoorbeeld schadevergoeding vorderen. Door de publicatie van de camerabeelden heeft de gemeente eigenrichting gepleegd. Een burger mag dat niet en de overheid ook niet.

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt de gemeente om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de onrechtmatige publicatie, bestaande uit het in het lichaam van de dagvaarding genoemde beeldmateriaal (inclusief stills), tijdlijn en begeleidende tekst, die zijn geplaatst onder de titel “Besloten raadsvergadering burgemeestersbenoeming” d.d. 21 maart 2019, onmiddellijk van haar website met het internetadres www.kerkrade.nl en van enige andere website waarop zij controle heeft, te (doen) verwijderen en verwijderd te houden, en deze niet opnieuw openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen, op welke wijze en via welk medium ook,

5.2.

beveelt de gemeente om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis op haar website met het internetadres www.kerkrade.nl en eventueel gerelateerde sites met dezelfde inhoud, op de homepage, direct bovenaan en zichtbaar voor iedere bezoeker, in een zwart kader van minimaal 15 CM x 15 CM met zwarte letters tegen een witte achtergrond, lettertype Arial, lettergrootte 11, gedurende vier weken na de eerste dag van publicatie een rectificatietekst op te (doen) nemen, met de volgende inhoud:

RECTIFICATIE OVER HANDELSWIJZE JOURNALIST BIJ BESLOTEN RAADSVERGADERING BURGEMEESTERSBENOEMING

 

Wij hebben op 21 maart 2019 een publicatie op onze website geplaatst onder de titel ‘Besloten raadsvergadering burgemeestersbenoeming’. Daarbij hebben we ook de beveiligingsbeelden openbaar gemaakt van de journalist die zich tijdens die raadsvergadering in het raadhuis bevond en deze beelden voorzien van een tijdlijn.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft bij vonnis d.d. 17 april geoordeeld dat we met die publicatie onrechtmatig hebben gehandeld tegenover de journalist. De gemeente is verder door deze voorzieningenrechter bevolen om de publicatie, inclusief de beveiligingsbeelden en tijdlijn, te verwijderen.

De gemeente Kerkrade, namens deze de burgemeester [naam 2]”,