IEF 19265

Geen verwarringsgevaar bij handelsnamen Budget Phone en Budget Mobiel

Rechtbank Amsterdam 5 juni 2020, IEF 19265; C/13/681170 (Budget Phone tegen Budget Mobiel) Kort geding. Budget Phone vordert staking van het gebruik van de aanduiding Budget Mobiel. Uit artikel 5 Hnw volgt dat het voeren van een jongere handelsnaam kan worden verboden, indien deze in geringe mate afwijkt van Budget Phone Company, Budget Phone, dan wel budgetphone, voor zover verwarring tussen de ondernemingen kan ontstaan bij het publiek. De handelsnaam Budget Mobiel wijkt in geringe mate af van Budget Phone, want het meest kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen (“budget”) zijn hetzelfde en de overige bestanddelen (“phone” en “mobiel”) stemmen grotendeels begripsmatig overeen. Deze geringe afwijking tussen twee handelsnamen rechtvaardigt alleen dan een verbod op het voeren van de jongere handelsnaam, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen kan ontstaan bij het publiek. Hierover wordt geoordeeld dat de handelsnaam Budget Phone (alsook budgetphone of Budget Phone Company) relatief weinig onderscheidend vermogen heeft en dat het voeren van die handelsnaam geen ruime bekendheid heeft, die een ruime beschermingsomvang rechtvaardigt. Daarnaast begeven partijen zich maar in beperkte mate op dezelfde markt en neemt Budget Mobiel afstand van Budget Phone met een visueel afwijkend logo. Derhalve is verwarringsgevaar en daadwerkelijke verwarring onvoldoende aannemelijk. De vordering wordt niet toegewezen.

4.5. Van de handelsnamen komen de woorden “phone” en “mobiel” begripsmatig grotendeels overeen. Het Engelse woord “phone” kan hetzelfde duiden als het Nederlandse woord “mobiel”, namelijk een mobiele telefoon. De woorden wijken af in de zin dat het woord “phone” Engels is en ook vaste telefonie omvat. Beide woorden “phone” en “mobiel” zijn beschrjvend en minder onderscheidende bestanddelen van de handelsnamen. Het woord “budget” is het meest kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen. Het is in enige mate beschrjvend, maar niet louter beschrjvend voor de activiteiten van beide ondernemingen. Omdat het meest kenmerkende bestanddeel van beide handeisnamen overeenstemt en de overige bestanddelen grotendeels begripsmatig overeenstemmen, wordt geoordeeld dat de handelsnaam Budget Mobiel in geringe mate afwijkt van Budget Phone. De handelsnaam Budget Phone Company wijkt meer af van de naam Budget Mobiel, nu de eerstgenoemde aanduiding een derde woord bevat dat de laatstgenoemde ontbeert. Voor zover geen verwarringsgevaar met de handelsnaam Budget Phone valtteduchten- hetgeenhiernawordtbeoordeeld-‘ geldtditomdieredendeste meer voor Budget Phone Company. De handelsnaam Budget Phone Company zal daarom niet in de hierna volgende beoordeling van verwarringsgevaar worden betrokken. Gelet op bovenstaande is voldoende aannemelijk dat de handelsnamen niet louter beschrijvend worden geacht door de bodemrechter, zodat hierna in verband met de toets van artikel 5 Hnw alleen het verwarringsgevaar wordt beoordeeld. Bijkomende omstandigheden zoals bedoeld in het Artiestenverloningen en het Parfumswinkel arrest hoeven daarin niet te worden betrokken.

4.6. De geringe afwijking tussen twee handelsnamen rechtvaardigt alleen dan een verbod op het voeren van de jongere handelsnaam, wanneer daardoor
verwarring tussen de ondernemingen is te duchten bij het publiek. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de ondernemingen en hun vestigingslocatie, te worden meegewogen.

4.12. Al met al heeft de handelsnaam Budget Phone (alsook budgetphone en Budget Phone Company) zelf relatief weinig onderscheidend vermogen en is niet gebleken dat het voeren van die handelsnaam tot een mate van bekendheid heeft geleid, die een ruime beschermingsomvang rechtvaardigt. Partijen begeven zich in beperkte mate op dezelfde markt, namelijk de markt voor aanbieders van mobiele telecomdiensten, maar richten zich hoofdzakelijk op een ander publiek, met andere diensten. Daarnaast neemt Budget Mobiel afstand van Budget Phone met een visueel afwijkend logo. Aan Budget Phone kan worden toegegeven dat onder deze omstandigheden niet uitgesloten is dat verwarringsgevaar in geringe mate te duchten is, maar niet iedere mate van verwarringsgevaar rechtvaardigt een verbod. Hetzelfde geldt voor de stelling dat verwarring zich daadwerkelijk voordoet. Niet iedere feitelijke verwarring leidt tot de conclusie dat het verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw zich voordoet. Budget Phone heeft een overzicht overgelegd waaruit blijkt dat de helpdesk van Budget Phone zeven keer is gebeld door een consument die Budget Mobiel trachtte te bereiken in de periode 4 februari 2020 tot en met 4 mei 2020. In dit kort geding luidt de slotsom dat het verwarringsgevaar en de gestelde daadwerkelijke verwarring onvoldoende aannemelijk is om de vorderingen toe te wijzen.