IEF 19990

Geen verwarring tussen merk en logo

Rechtbank Den Haag 2 juni 2021, IEF 19990, C/09/582093 (Nestro tegen Tubro) Nestro  houdt zich bezig met de productie en internationale verkoop van verwarmings-, koel-, droog- en ventilatieapparatuur en is houder van het Nestro-merk. Tubro verhandelt ventilatie- en verwarmingsapparatuur op de Europese markt en biedt diensten aan met gebruikmaking van het 'Tubro-logo'. Nestro stelt dat Tubro inbreuk maakt op haar merk. De vorderingen van Nestro worden afgewezen. Bij het relevante publiek is geen verwarring te duchten tussen het Nestromerk en het Tubro-logo. De gestileerde centrifugaal ventilator in zowel merk als logo is niet zo dominant dat het de visuele totaalindruk van beide tekens beheerst. Ook zal dit publiek vaker zo'n beeldelement hebben gezien in een bedrijfslogo uit die branche.

4.13. Uitgaande van de hiervoor beschreven mate van overeenstemming tussen merk en teken, het gebruik voor identieke waren en het onderscheidend vermogen van het Nestro merk, is er geen verwarringsgevaar te duchten bij het in aanmerking komende deskundige publiek dat bovengemiddeld omzichtig is. Er is alleen sprake van een redelijke mate van visuele overeenstemming tussen beide tekens. In de totaalindruk overheersen de verschillen, zowel visueel als auditief en begripsmatig. Verder is van belang dat Tubro dit logo sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw gebruikt voor dezelfde waar als waarvoor het Nestro-merk is ingeschreven. Tubro heeft onweersproken erop gewezen dat er nooit sprake is geweest van enige feitelijke verwarring bij het relevante publiek. Nestro heeft daarop met juistheid betoogd dat feitelijke verwarring niet  noodzakelijk is om verwarringsgevaar aan te nemen. Dat neemt niet weg dat uit de omstandigheid dat het Nestro-merk en het Tubro-teken al decennialang naast elkaar zijn gebruikt voor dezelfde waar, zonder dat enige feitelijke verwarring is ontstaan bij het relevante publiek, kan worden afgeleid dat er kennelijk geen sprake is van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.

4.14. In het verlengde van het voorgaande is er ook geen grond om het door Nestro gestelde indirect verwarringsgevaar aan te nemen. Vanwege de hiervoor besproken verschillen in totaalindruk, zal het voor het relevante publiek, met een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau, duidelijk zijn dat de producten met het Tubro-logo een andere herkomst hebben dan de producten voorzien van het Nestro-merk. Ook is van belang dat het relevante publiek in de overzichtelijke branche waarin partijen actief zijn, vaker logo’s ziet met een gestileerde centrifugaal ventilator. Dat Nestro en Tubro mogelijk de enigen zijn met zo’n gestileerde figuur in plaats van de ‘o’ aan het eind van hun naam, is geen reden om aan te nemen dat het relevante publiek zal denken dat er een commerciële band bestaat tussen beide bedrijven. Tot slot speelt ook hier een rol dat het Nestro-merk en het Tubro-teken al decennialang naast elkaar zijn gebruikt voor dezelfde waar, zonder dat enige feitelijke verwarring is ontstaan bij het relevante publiek.