IEF 20164

Geen verwarring tussen handelsnamen taxibedrijven

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 31 augustus 2021, IEF 20164; ECLI:NL:RBNHO:2021:7408 (Victoria Taxi tegen Taxi Alkmaar Victoria) Victoria Taxi vordert dat Taxi Alkmaar Victoria haar handelsnaam wijzigt. Beide bedrijven bestaan al minstens 8 jaar naast elkaar, zonder dat er blijk is geweest van enige verwarring tussen de handelsnamen. Bijzonder in deze zaak is dat Victoria Taxi nu een vordering instelt. Er mogen dan ook hogere eisen worden gesteld aan de onderbouwing waarom juist nu het verwarringsgevaar te duchten is. Hoewel beide bedrijven Victoria als onderdeel van de naam hanteren, zorgt de toevoeging van het woord Alkmaar voor voldoende onderscheidenheid. Daarnaast verricht Victoria Taxi haar werkzaamheden vanuit Avenhorn en Taxi Alkmaar Victoria vanuit Alkmaar. Dit is een afstand van ongeveer 20 kilometer. In andere gevallen zou dit geen grote afstand zijn, maar de voorzieningsrechter oordeelt dat dit voor taxibedrijven anders is. De vorderingen worden afgewezen. 

5.8.2. Anders dan in door Victoria Taxi aangehaalde jurisprudentie is geen gevaar voor indirecte verwarring te duchten, omdat de namen de indruk wekken namen van gelieerde ondernemingen te zijn. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de tweede naam “Victoria Taxi Alkmaar” zou zijn. Dat zou de indruk kunnen wekken dat het tweede bedrijf een filiaal of nevenvestiging van dat in Avenhorn is en de toevoeging Alkmaar slechts ter onderscheid. In dit geval staat Alkmaar echter vóór de naam Victoria.

5.8.3. Als publiek op internet gaat zoeken, zullen de beide namen naar voren kunnen komen. Het internettende publiek zal zich daarbij ook realiseren dat die namen het resultaat zijn van een razendsnelle globale zoektocht. Dat impliceert dat men niet direct in verwarring raakt bij het zien van twee enigszins overeenstemmende namen. Goed voorstelbaar is dat het publiek juist bij zo’n zoekopdracht oplettender is en nauwkeuriger kijkt naar verschillen en aandacht zal hebben voor nadere informatie, zoals de plaats van vestiging.