Gepubliceerd op maandag 18 juli 2022
IEF 20848
Rechtbank Zeeland-West-Brabant ||
13 jul 2022
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 jul 2022, IEF 20848; (Tereco c.s. tegen Schuttingdeal), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-merkinbreuk-dan-wel-auteursrechtinbreuk

Uitspraak ingezonden door Sjors van der Hoeven en Chantal van den Engel, LAWFOX

Geen sprake van merkinbreuk dan wel auteursrechtinbreuk

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 13 juli 2022, IEF 20848; C/02/396696 / KG ZA 22-166 (Tereco tegen Schuttingdeal) Tereco is een onderneming die gespecialiseerd is in de vervaardiging en plaatsing van hekwerken en toegangscontrole. Schuttingdeal is een onderneming die zich bezighoudt met het online aanbieden van hekwerken en schuttingen. In haar herstelvonnis van 13 juli 2022 herstelt de voorzieningenrechter een fout die gemaakt is in het vonnis van 23 juni 2022. In het vonnis van 23 juni werd geoordeeld dat er geen sprake was van merkinbreuk. Het Schuttingdeal-logo wijkt significant af van het Tereco-merk waardoor het relevante publiek met een normaal aandachtsniveau niet in verwarring zal raken. Ook oordeelde de voorzieningenrechter in het vonnis van 23 juni dat de verschillen tussen het werk van Tereco en het teken van Schuttingdeal te groot zijn er er dus geen sprake is van een auteursrechtinbreuk door Schuttingdeal. De voorzieningenrechter wees de vorderingen van Tereco daarom af. In het vonnis van 23 juni 2022 is het merk van Tereco echter per ongeluk gespiegeld weergegeven. De voorzieningenrechter oordeelt in haar vonnis van 13 juli 2022 dan ook dat het vonnis van 23 juni 2022 in zoverre moet worden gewijzigd dat het gespiegelde teken wordt vervangen door het niet-gespiegelde teken van Tereco.

2.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het vonnis van 23 juni 2022 sprake is van een kennelijke fout, die zich voor eenvoudig herstel leent. In het vonnis van 23 juni 2022 is het merk van Tereco per abuis gespiegeld weergegeven. De vergelijking die in het vonis van 23 juni 2022 heeft plaatsgevonden tussen het merk van Tereco en het teken van Schuttingdeal.nl heeft echter betrekking op het teken van Tereco zoals dat is weergegeven in de stukken van partijen en dus niet gespiegeld. Het vonnis bevat afbeeldingen van merk en teken in kleur en behoeft op dit punt geen verbetering. Slechts de afschriften van het vonnis zijn als gevolg van het kopiëren in zwart-wit afgegeven. De voorzieningenrechter zal het verzoek dan ook toewijzen als volgt. (…)