IEF 18594

Geen spoedeisend belang handelsnaamrechten De Hypotheker

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 juli 2019, IEF 18594; ECLI:NL:RBDHA:2019:6968 (De Hypothekers Associatie tegen HypothekersUnie) Handelsnaamrecht. De Hypothekers Associatie is een franchiseorganisatie onder de naam De Hypotheker en exploiteert eigen filialen. Franchisevestigingen van De Hypotheker gebruiken op internet en op de gevels van hun panden twee logo’s. De HypothekersUnie is een onderneming met vijf vestigingen. zij gebruikt op internet en op de gevels van haar panden soortgelijke logo’s. De Hypothekers Associatie vordert iedere inbreuk op haar handelsnaamrechten door de HypothekersUnie te staken en onder meer haar handelsnaam in het handelsregister te wijzigen. De Hypothekers Associatie wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen vanwege het ontbreken van spoedeisend belang.

4.2. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.

4.3. In dit verband acht de voorzieningenrechter van doorslaggevend belang dat HypothekersUnie - onweersproken - al vanaf september 2016 met vijf vestigingen en via internet haar handelsnaam voert. Pas ruim twee jaar later heeft De Hypothekers Associatie een eerste sommatie gestuurd. Kennelijk was de gestelde inbreuk voor De Hypothekers Associatie niet van zodanig belang dat zij directe maatregelen nodig vond. Ook ter zitting heeft zij dit stilzitten onbesproken gelaten, behoudens de opmerking dat het tijdsverloop tussen de sommatie op 5 november 2018, de herhaalde sommatie op 1 februari 2019 en de betekening van de dagvaarding op 11 april 2019 niet zodanig is dat van een langdurig stilzitten kan worden gesproken. Maar waarom De Hypothekers Associatie geen actie heeft ondernomen tussen september 2016 en november 2018 heeft zij niet nader toegelicht. Dat betekent dat niet kan worden aangenomen dat spoedeisend belang bestaat bij de gevorderde voorzieningen en dat De Hypothekers Associatie niet-ontvankelijk is in haar vorderingen.