IEF 20783

Geen inbreuk op overall voor verpleegkundigen

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 mei 2022, IEF 20783; ECLI:NL:RBDHA:2022:5604 (B-Overall tegen Facetmedi) Kort geding. B-Overall is rechthebbende van de auteursrechten die op de belevingsoverall en de daarbij behorende applicaties rusten. Volgens B-Overall maakt Facetmedi met haar SYMsuit inbreuk op die rechten en dient zij aan de inbreuk een einde te maken. De voorzieningenrechter concludeert dat er geen sprake is van auteursrechtinbreuk en evenmin van slaafse nabootsing, zodat de gevraagde voorzieningen worden geweigerd. Er zijn in het oog springende verschillen tussen de producten; De kopers bestaan uit een bovengemiddeld en omzichtig publiek, wat de kans op verwarring tussen beide producten nog kleiner maakt.

4.9.
Bij de beoordeling van een vordering op grond van slaafse nabootsing geldt als uitgangspunt dat, aangezien het in het algemeen gesproken aan een ieder moet vrijstaan om zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, het niet is verboden om ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel ten gevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van de concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan.1 De bescherming tegen slaafse nabootsing bestaat uit een verbod verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is. Bij de beoordeling is daarom van belang of sprake is van het nodeloos veroorzaken van verwarringsgevaar. De stelplicht en de bewijslast omtrent de mogelijkheid tot het inslaan van een andere weg berust bij degene die bescherming inroept.

4.10.
Gelet op het hiervoor overwogene in het kader van de auteursrechtelijke bescherming kan BO niet worden gevolgd in haar stelling dat FM nodeloos verwarringsgevaar creëert doordat zij zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen bij het ontwerp van de SYMsuit een andere weg had kunnen inslaan. FM heeft immers, anders dan BO stelt, andere keuzes gemaakt bij de SYMsuit door op onderdelen de overall anders vorm te geven en uit te voeren. Bovendien is de ‘maatman’ die het product koopt in dit geval een medisch beroepsbeoefenaar of docent, die zich alvorens tot aanschaf over te gaan goed zal laten voorlichten over de mogelijkheden van de overall. De kopers bestaan dus in dit geval uit een bovengemiddeld en omzichtig publiek, wat de kans op verwarring tussen beide producten nog kleiner maakt.