Gepubliceerd op donderdag 15 april 2021
IEF 19894
Rechtbank Den Haag ||
13 apr 2021
Rechtbank Den Haag 13 apr 2021, IEF 19894; ECLI:NL:RBDHA:2021:3588 (Floration tegen RFH), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-octrooi-voor-bloementransport

Uitspraak ingezonden door Bram van Oeffelt, Patentwerk.

Geen inbreuk op octrooi voor bloementransport

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 april 2021, IEF 19894; ECLI:NL:RBDHA:2021:3588 (Floration tegen RFH) Floration is een bedrijf dat zich bezighoudt met de lease van niet-financiële activa en het exploiteren van een octrooi. Zij is tevens houdster van een octrooi voor een werkwijze voor lange-termijn opslag of transport van rozen of chrysanten. Kwekerij-coöperatie RFH is gaan experimenteren met vervoer van rozen vanuit Kenia in zeecontainers. Floration is van mening dat RFH hierbij gebruikmaakt van de werkwijze uit haar octrooi en dat RFH daarmee onrechtmatig handelt jegens haar. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat er geen sprake is van een octrooi inbreuk. Deze is namelijk o.a. van mening dat de RFH-verpakkingssamenstellen geen specifieke ethyleenregulerende maatregelen bevatten, zoals opgenomen in het octrooi.

4.24. De voorzieningenrechter ziet voorshands ook geen reden om een ruimere beschermingsomvang aan te nemen dan op de hiervoor uiteengezette wijze volgt uit de beschrijving en de figuren. Daarbij neemt zij in aanmerking dat de vakman, die het octrooi bestudeert, weet dat de verpakking meerdere doelen moet dienen, omdat bij het vervoer van rozen over zee ook met andere problemen rekening moet worden gehouden dan met het effect van ethyleen op de rozen. Zo meldt paragraaf [00161 van de beschrijving van EP 036 (zie onder 2.6) dat de verpakking zodanig moet zijn dat de noodzakelijke zuurstof de verpakking kan passeren om de bloemen te bereiken, maar dat die verpakking tegelijkertijd de bloemen dient te beschenen. En Floration geeft in haar brief aan het EOB van 7juni 2013 onder “Inventive step” (zie onder 2.9) aan dat ter voorkoming van schimmelvorming vocht uit de verpakking moet kunnen ontsnappen maar tegelijkertijd maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat de bloemen uitdrogen. Daarbij stelt zij zelf ook dat het een kwestie is van het vinden van de juiste balans tussen verschillende maatregelen: “It is this balance which can be kept according to the patent. It is important to realize that one feature cannot be without the other: it is a combination of features that produces the desired result, where this result will he unobtainable when one or more features would be missing.”

4.25. De vakman zal zich bij de uitleg van liet octrooi dan ook bewust zijn van de andere problemen bij het vervoer van rozen en weten dat elk van die problemen om een eigen, soms met elkaar strijdige, maatregel vraagt. Daarbij past veeleer een uitleg van het kenmerk ethyleenregulerend, waarbij specifieke op de regulatie van ethyleen gerichte (zoals absorberende) maatregelen in/aan de verpakking dienen te worden getroffen dan een uitleg waarin de ethyleenregulerende eigenschap van de verpakking al wordt vervuld als een verpakking openingen heeft die groot genoeg zijn om zuurstof (en dus ethyleen) door te laten. Immers, met een specifiek op de reductie van (het) ethyleeri(gehalte) in de verpakking gerichte maatregel lijken geen van de andere genoemde problemen (zoals de hoeveelheid zuurstof, uitdroging, bescherming van de bloemen of schimmelvorming) te worden geraakt en kan zelfs het in het octrooi genoemde nadelige effect dat de doorlatende eigenschap, nodig om zuurstof naar de bloemen toe te laten, mee kan brengen, namelijk dat ook ethyleen van buiten de verpakking tot de verpakking kan toetreden, worden gecompenseerd.