IEF 19180

Geen grond voor afgifte inlogcodes van domeinnaam

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 28 april 2020, IEF 19180, IT 3126; ECLI:NL:RBMNE:2020:1646 (Inlogcodes domeinnaam) Eiseres is een dienstverlenend bedrijf dat via satellietverbindingen internetverbindingen met schepen wereldwijd mogelijk maakt. Het bedrijf is oorspronkelijk opgezet door onder andere gedaagde X. Gedaagde X is sinds de registratie in 2007 houder van de domeinnamen [eiseres] .com en [eiseres] .nl. Tussen gedaagde Y en eiseres is een managementovereenkomst gesloten, waarbij deze werkzaamheden feitelijk uitgevoerd werden door gedaagde X. Eiseres ontbindt de managementovereenkomst tussen haar en gedaagde Y.

Eiseres vordert dat gedaagden alle inlogcodes en wachtwoorden verstrekken die nodig zijn voor het kunnen beschikken over de website en e-mailaccounts van haar, en al het nodige te doen om die website en e-mailaccounts over te dragen aan eiseres. Gedaagden vorderen in reconventie dat eiseres de digitale administratie aan hen dient te verstrekken en vorderen de betaling van management fee. Er wordt geoordeeld dat er geen grond is voor afgifte inlogcodes om zelf de domeinnaam bij een andere host onder te brengen. Daarnaast wordt de vordering van betaling van management fee en afgifte digitale administratie afgewezen.

5.3. [gedaagde sub 1] heeft op 26 december 2019 aan de supportafdeling van [eiseres] en op 13 februari 2020 aan de bestuurder van [eiseres] (inlog)codes verstrekt om de originele website van [eiseres] en het emailadres @ [eiseres] .com weer volledig operationeel te krijgen. Niet aannemelijk is dat het door [eiseres] gebruikte Outlook account niet goed kan werken in combinatie met Gmail dat door de host [bedrijfsnaam 3] wordt gebruikt. [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben in de schriftelijke reactie in conventie en in reconventie (randnummer 11) gemotiveerd aangegeven dat [bedrijfsnaam 3] ook voor een dergelijk account ondersteuning biedt. Evenmin wordt aannemelijk geacht dat sprake is van een door Microsoft aan [eiseres] contractueel opgelegd verbod om haar e-mailprogramma Outlook te gebruiken in combinatie met Gmail. Onder deze omstandigheden kan [gedaagde sub 1] als houder van de domeinnamen [eiseres] .com en [eiseres] .nl niet worden verplicht tot het verstrekken van de overige inloggegevens (codes) die nodig zijn om [eiseres] in staat te stellen deze domeinnamen weer onder te brengen bij de host [bedrijfsnaam 1] .

6.5. In de conclusie in conventie en in reconventie hebben [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] onder randnummer 21 meegedeeld dat [gedaagde sub 1] in eerste instantie [bedrijfsnaam 4] , zijnde de ICT-leverancier van [eiseres] , had verzocht hem een kopie van de administratie van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] te verschaffen. Volgens [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] kon dit verzoek niet worden uitgevoerd, omdat [eiseres] weigerde [bedrijfsnaam 4] toestemming daartoe te verlenen. [eiseres] betwist dat een dergelijk verzoek is gedaan, maar [eiseres] stelt in haar conclusie van dupliek in reconventie ook dat zij geen enkel belang heeft om een dergelijk verbod aan [bedrijfsnaam 4] op te leggen (randnummer 2). [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] kunnen, zeker nu deze mededeling van [eiseres] in dit vonnis is vastgelegd, [bedrijfsnaam 4] opnieuw verzoeken haar een kopie van de eigen administratie te verstrekken.

6.12. Met betrekking tot de door haar verschuldigde management fee over de maanden november en december 2019 heeft [eiseres] zich beroepen op opschorting. Een reden voor de opschorting is, onder meer, de kwestie over de belastingteruggave. [eiseres] heeft daartoe onweersproken gesteld dat [gedaagde sub 2] eigenhandig bij de Belastingdienst het rekeningnummer waarop een teruggave omzetbelasting aan [eiseres] betaald zou worden gewijzigd heeft en dat zij het aan [eiseres] toekomende bedrag nog steeds onder zich houdt. Verder geldt dat, nu in dit kort geding niet van de toepasselijkheid van de als productie 9 overgelegde managementovereenkomst kan worden uitgegaan, [gedaagde sub 2] vooralsnog geen beroep toekomt op het in die overeenkomst opgenomen verbod voor [eiseres] om zich op verrekening te beroepen

Afbeelding: Geralt, Pixabay.