IEF 18487

Geen bedrog bij tv-programma SBS over zaaddonor

Rechtbank Amsterdam 22 mei 2019, IEF 18487; (Zaaddonor tegen SBS) In 2011 zond SBS het tv-programma 'Undercover in Nederland' over spermadonatie uit, hierin was aandacht voor eiser X die voor diverse vrouwen zaaddonor is geweest. In de uitzending werd uiteengedaan dat de wensvrouwen niet door hem waren geïnformeerd over het erfelijke Syndroom van Asperger dat bij hem was gediagnostiseerd. Eiser vordert herroeping van het vonnis, rectificatie en diverse verboden tot verdere verspreiding van de beelden. Er is geen sprake van bedrog in de zin van art. 382 sub a Rv bij de procedure op 4 december 2013, omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarden. Het geding kan niet worden heropend.

4.4 Om te beginnen is niet voldaan aan de voorwaarde dat bedrog eerst na de uitspraak moet zijn ontdekt en niet eerder bij een redelijkerwijs van X te vergen onderzoek had kunnen worden ontdekt. (...)

4.5 Ten overvloede wordt daarbij overwogen dat evenmin is voldaan aan de voorwaarde dat de beslissing van de rechtbank bij een juiste voorstelling van zaken anders zou zijn uitgevallen. In tegenstelling tot hetgeen X meent, geldt dit causaliteitsvereiste voor elk van de herroepingsgronden en dus ook voor bedrog.