IEF 19426

Geen auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing wanddecoratiesysteem

Rechtbank Den Haag 16 september 2020, IEF 19426, ECLI:NL:RBDHA:2020:9163 (IXXI tegen Bicsy) Auteursrecht. Slaafse Nabootsing. Merkenrecht. IXXI brengt het IXXI-wanddecoratiesysteem op de markt. Bicsy verhandelt ook een wanddecoratiesysteem. Beide wanddecoratiesystemen stellen consumenten in staat om een collage of afbeelding samen te stellen met vierkante kaarten, die door verbindingsstukken aan elkaar worden gekoppeld. IXXI handelt in strijd met waarheidsplicht door het in de procedure verzwijgen van een octrooi van IXXI. Het bestaan van het octrooi van IXXI is relevant in verband met de discussie over de technische bepaalbaarheid van het product van IXXI.

Alle vorderingen van IXXI met betrekking tot auteursrecht en slaafse nabootsing worden afgewezen. Het IXXI-wanddecoratiesysteem is een auteursrechtelijk beschermd werk. Gelet op de achtergrond van de creatieve keuzes bij de totstandkoming van het werk van IXXI en de verschillen in vormgeving tussen het IXXI- en het Bicsy-wanddecoratiesysteem, is geen sprake van auteursrechtinbreuk door Bicsy. Door het omvangrijke Umfeld bestaat er ook geen eigen gezicht op de relevante markt. Mede door het hoge aandachtsniveau van het relevante publiek bestaat er tevens geen gevaar voor verwarring. Aldus is er geen sprake van slaafse nabootsing door Bicsy.

Merkinbreuk en handelsnaaminbreuk zijn door Bicsy vanwege rebranding en vrijwillig staken van het teken BICSY niet weersproken. Het Beneluxmerk BICSY wordt nietig verklaard en Bicsy wordt veroordeeld tot afdracht van de winst en een schadevergoeding, voor zover deze de af te dragen winst te boven gaat. IXXI wordt veroordeeld tot betaling van €500,- wegens schending van waarheidsplicht. Partijen dragen ieder hun eigen kosten.

4.21. De overeenkomsten en verschillen tussen het Bicsy-wanddecoratiesysteem en het IXXY-wanddecoratiesysteem in samenhang beschouwd en bezien tegen de achtergrond van de onder 4.12 bedoelde creatieve keuzes die het IXXI-wanddecoratiesysteem tot een eigen intellectuele schepping maken die auteursrechtelijk beschermd is, brengen de rechtbank tot het oordeel dat he Bicsy-wanddecoratiesysteem geen inbreuk maakt op de auteursrechten op het IXXI-wanddecoratiesysteem. De relevante totaalindruk wordt in beide gevallen bepaald door de combinatie van verbindingsstukken met kaarten, met een naad van een paar millimeters ertussen. De overeenkomsten van de totaalindruk van beide wanddecoratiesystemen wegen echter niet op tegen de hiervoor onder 4.20 genoemde de verschillen in de vormgeving, die in het bijzonder zijn gelegen in de verschillende uitgewerkt en vormgegeven opvallende verbindingsstukken, die op een andere manier zichtbaar zijn, zowel dichtbij als van veraf beschouwd. Anders dan IXXI cs betogen, draagt nu juist de verschillende manier waarop zichtbaar is in de wanddecoratie de (verschillende) wijze waarop de kaarten aan elkaar worden verbonden in belangrijke mate bij aan de verschillende totaalindruk van beide wanddecoratiesystemen.

4.30. Het relevante publiek zal een relatief hoog aandachtniveau hebben: het gaat immers om een wanddecoratie, die grote invloed kan hebben op de inrichting en de sfeer van de ruimte waarin de wanddecoratie komt te hangen. In de regel zal de aankop van zo’n product geen impulsaankoop zijn. Dat geldt hier temeer, omdat de consument zelf de afbeelding moet kiezen en zelf de vorm en de grootte bepaalt van de wanddecoratie die met behulp van beide systemen wordt gemaakt. Door de verschillende vormgegeven verbindingsstukken en het verschillende effect daarvan in de gehele wanddecoratie (zoals hiervoor bij beoordeling van de auteursrechtelijk grondslag reeds is besproken), zowel bezien van dichtbij als van een afstand, zal het Bicsy-wanddecoratiesysteem een zodanig andere totaalindruk maken op het relevante publiek dan het IXXI-wanddecoratiesysteem, dat bij dit publiek geen gevaar voor verwarring zal optreden.