IEF 18581

Geen auteursrechtelijke inbreuk lamp Kwantum

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Afdeling Antwerpen) 4 juli 2019, IEF 18581, IEFbe 2911 (Serax tegen Kwantum) Auteursecht. Serax verdeelt een hanglamp ontworpen door Renate Vos die bestaat uit een betonnen en een siliconen deel. Kwantum België en Kwantum Nederland verkopen een gelijkwaardige hanglamp. Serax ziet hierin auteursrechtelijke inbreuk, en vordert staking van de verdeling van de lamp van Kwantum en schadevergoeding. De vordering wordt afgewezen als ongegrond. Serax heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. 

d. De inbreuk
15. De mate van overeenstemming tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het vermeende inbreukmakende werk - en dus de vraag of er sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk - moet worden beoordeeld in functie van de gelijkenissen en van de verschillen, en in functie van de algemene indruk die eruit voortvloeit.

Van een auteursrechtelijk verboden overneming sprake kan zijn ingeval van overnemingen met wijzigingen van minder ingrijpende aard en dus ook wanneer de overneming niet geheel of grotendeels letterlijk is en zij weglatingen of toevoegingen bevat. Zelfs een gedeeltelijke reproductie kan volstaan voor het vaststellen van een inbreuk, indien de overgenomen elementen origineel zijn. Het komt erop aan na te gaan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangenomen.

16. De twee werken moeten worden vergeleken wat betreft hun gelijkenissen, maa dat wil niet zeggen dat de verschillen zonder belang zijn. En die zijn hier aanzienlijk: enerzijds, van opzij bekeken, een afgesneden kegel, bijna een cilinder van gepolijst beton (Concrete) en anderzijds, een paraboloïde van ruw beton (Columbo). Het ophangingsmechanisme is daarbij ook fundamenteel verschillend. De eerste geeft dan ook de indruk van een strak, industrieel voorwerp terwijl de tweede lijkt op het uiteinde van een pas opgegraven vliegtuigbom uit de ene of de andere Wereldoorlog. 

Nu de totaalindruk dermate verschilt, kan het loutere overnemen van de contrasterende ‘grens’ tussen beide materialen niet als een auteursrechtelijke inbreuk worden beschouwd.