IEF 20790

Geen auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong

Rb. Amsterdam 13 april 2022, IEF 20790; ECLI:NL:RBAMS:2021:8068 (Coast Cycles tegen Phatfour) Coast Cycles heeft een fiets ontworpen genaamd de Buzzraw. Op een later moment brengt Phatfour het FLB-model op de markt. Op grond van het auteursrecht en slaafse nabootsing komt Coast Cycles op tegen het produceren en verkopen van de fatbikes van Phatfour. De Amsterdamse rechter wijst de vorderingen af. Er kan in dit onderhavige geval geen beroep worden gedaan op het auteursrecht, gezien er geen auteursrechtelijke bescherming wordt toegekend aan de ontworpen fietsen van Coast Cycles in het land van oorsprong, de Verenigde Staten. Op grond van de slaafse nabootsing wordt de vordering ook verworpen, omdat de gelijkenissen tussen beide fietsen zijn gegrond in de stijl waarin deze zijn ontworpen.

4.13. Phatfour heeft gesteld dat de Buzzraw, als zijnde een fiets en daarmee een gebruiksvoorwerp, in de Verenigde Staten niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Phatfour heeft hiertoe een opinie van 25 augustus 2020, van de Amerikaanse advocaat M.S. Reiner in het geding gebracht, waarin uitgebreid is toegelicht dat de Buzzraw en de verschillende elementen in de Verenigde Staten niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Dit is niet weersproken door Coast Cycles.

4.14. In het licht hiervan komt de rechtbank tot de conclusie dat de Buzzraw in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Dat betekent dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming op de voet van artikel 2 lid 7 BC en dat in dit geval materiële reciprociteit in de zin van dat artikel ontbreekt.

Dit betekent dat de Buzzraw in deze procedure geen beroep kan doen op haar auteursrechtelijke bescherming.

4.19. Phatfour heeft erop gewezen dat het frame van het FLB-model geen parallellogram is, dat de dikte van het frame van het FLB-model een standaard dikte is, dat sprake is van een standaard diameter van de banden, dat het stuur van de Buzzraw in één lijn ligt met de voorvork, terwijl het stuur van het FLB-model een hoek vormt naar de voorvork en zelf een bocht bevat, dat de buddyseats van beide fietsen verschillen, dat het frame van het FLB-model hoger en korter is, dat de positie en grootte van de batterij heel verschillend is en dat de batterij van het FLB-model de naam PHATFOUR bevat, dat de positie van de pedalen en de positie van het voorwiel verschilt en dat er verschillen zitten in de spatborden en de verdere vorm en opbouw van het frame. Naar het oordeel van de rechtbank schiet in het licht van de gemotiveerde betwisting van Phatfour, daargelaten de ter discussie zijnde vraag of de Buzzraw voldoende onderscheidend vermogen bezit voor een eigen plaats op de markt, de onderbouwing van Coast Cycles dat met het op de markt brengen van het FLB-model verwarringsgevaar bij de koper ontstaat tekort. Hoewel er gelijkenissen tussen de fietsen bestaan, worden die deels veroorzaakt door de stijl en zijn er daarnaast relevante verschillen in met name de vorm van het frame (de hoek van de bovenste en onderste buis ten opzichte van de omhoog stekende buizen), het uiterlijk van de buddyseat en de plaats en vorm van de batterij. In het licht hiervan kan het bestaan van het verwarringsgevaar niet worden vastgesteld. Het beroep op slaafse nabootsing slaagt daarom niet.