Gepubliceerd op dinsdag 28 november 2017
IEF 17306
Rechtbank Noord-Holland ||
6 apr 2017
Rechtbank Noord-Holland 6 apr 2017, IEF 17306; ECLI:NL:RBNHO:2017:10089 (close-upfoto autotemperatuurmeter), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrecht-op-natuurgetrouwe-zo-duidelijk-en-correct-mogelijke-close-upfoto-van-een-autotempe

Uitspraak ingezonden door Hub Dohmen, Dohmen advocaten.

Geen auteursrecht op natuurgetrouwe zo duidelijk en correct mogelijke close-upfoto van een autotemperatuurmeter

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 6 april 2017, IEF 17306; ECLI:NL:RBNHO:2017:10089 (Masterfile tegen X) Geen auteursrecht. Masterfile biedt fotografische werken aan via haar website en heeft daar exclusieve licenties dan wel de auteursrechten overgedragen gekregen. Mediapro heeft een licentie om op te treden tegen auteursrechtinbreuken. X heeft een foto van een temperatuurmeter van een auto geplaatst op haar website. X verweert zich door te stellen dat er geen voldoende EOKPS is. De foto betreft een natuurgetrouwe zo duidelijk en correct mogelijke close-up van een temperatuurmeter in een auto. Desgevraagd hebben Masterfile en Mediapro ter zitting niet concreet gesteld en/of onderbouwd  in welke aspecten de onderhavige foto zich onderscheidt van andere door andere fotografen gemaakte foto’s van een dashboard of meer specifiek een temperatuurmeter in een auto. Masterfile wordt in de proceskosten van €7.294,92 veroordeeld.

5.4.  Aldus dient beoordeeld te worden  of de foto een voldoende eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt om daaraan auteursrechtelijke bescherming toe te kennen. De foto betreft een natuurgetrouwe zo duidelijk en correct mogelijke close-up van een temperatuurmeter in een auto.  Dat daarbij variaties mogelijk zijn in de belichting, afstand en hoek, zoals door Masterfile en Mediapro ter zitting naar voren is gebracht,  is naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende om te kunnen  spreken van een oorspronkelijk werk. Daarvoor is meer nodig. Bij  vrijwel iedere foto zal iemand, voor zover dat niet door de camera automatisch wordt gedaan, de belichting, afstand en hoek moeten instellen, maar daarmee draagt de foto nog niet het persoonlijk stempel van de fotograaf. Dat is pas het geval als de keuzes die worden gemaakt in een foto resulteren, die zich zodanig van andere foto’s onderscheidt, dat daaraan  is af te zien dat de fotograaf persoonlijke keuzes heeft gemaakt.  Desgevraagd hebben Masterfile en Mediapro ter zitting niet concreet gesteld en/of onderbouwd  in welke aspecten - die op een persoonlijk stempel van  de maker zouden kunnen duiden - de onderhavige foto zich onderscheidt van andere door andere fotografen gemaakte foto’s van een dashboard of meer specifiek een temperatuurmeter in een auto.

5.5.  Op grond van hetgeen hiervoor  is overwogen komt de kantonrechter tot het oordeel dat onderhavige foto geen werk is  in de zin van artikel  1, gelezen  in samenhang met artikel  10 Aw,  omdat zij een onvoldoende eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker ontbeert. Daarop stranden alle vorderingen.  De overige verweren behoeven geen  bespreking.  De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van Masterfile en Mediapro zal afwijzen.

By Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, Link

Zie ook Hoogenraad & Haak, Stockfoto's auteursrecht(vogel)vrij?