Gepubliceerd op dinsdag 11 januari 2022
IEF 20457
Rechtbank Rotterdam ||
10 jan 2022
Rechtbank Rotterdam 10 jan 2022, IEF 20457; ECLI:NL:RBROT:2022:147 (Spido tegen River Cruise), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-van-beneluxmerk-als-adword-maakt-inbreuk-op-merk

Ingezonden door Timme Geerlof en Neyruus Moalim, Windt Le Grand Leeuwenburgh.

Gebruik van Beneluxmerk als Adword maakt inbreuk op merk

Vrz. Rechtbank Rotterdam 10 januari 2022, IEF 20457; ECLI:NL:RBROT:2022:147 (Spido tegen River Cruise) Kort geding. Spido houdt zich bezig met de exploitatie van schepen, waarmee rondvaarten in Rotterdam worden georganiseerd. Op mei 2001 is het woordmerk voor het teken SPIDO ingeschreven onder nummer 699620 voor goederen en diensten in de klassen (passagiersschepen), 39 (vervoer van personen en goederen; het organiseren en regelen van reizen; het organiseren van bewegwijzering, het begeleiden van reizigers, het huren van schepen) en 43 (hotel, restaurant en bardiensten) in het Beneluxmerkenregister. Spido is licentienemer van de Spido-merken. River Cruise is een onderneming die havenrondvaarten aanbiedt in Rotterdam. River Cruise maakt gebruik van de term ‘Spido’ als Google AdWord.

Gedurende een periode in 2021 verschenen bij het zoeken in Google naar het woord Spido advertenties voor River Cruise. Spido vordert o.a. dat River Cruise wordt geboden iedere inbreuk op aan Spido toekomende Benelux merk- en handelsnaamrechten op het merk SPIDO te staken en gestaakt te houden. De vordering wordt toegewezen omdat een merkhouder een adverteerder kan verbieden gebruik te maken van een merk als AdWord indien het merkgebruik afbreuk doet aan een van de functies van het merk. In deze zaak is het volgens de voorzieningenrechter voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker bij verschijning van de advertentie van River Cruise na gebruik van het zoekwoord Spido onduidelijk of River Cruise ten opzichte van Spido een derde is of een economische band heeft met Spido. Daardoor wordt afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie.

4.6. [...] Uit de tekst van de advertentie is onvoldoende duidelijk dat het gaat een alternatieve aanbieder van rondvaarten. Van doorslaggevend belang dit kader dat River Cruise, anders dan Spido, een vrij beschrijvende handelsnaam voert. Iemand die zoekt naar Spido, zoek naar eenaanbieder van een havenrondvaart of ‘river cruise’ dat precies de dienst die River Cruise aanbiedt. [..]