Gepubliceerd op woensdag 27 juli 2022
IEF 20859
Rechtbank Noord-Holland ||
22 jul 2022
Rechtbank Noord-Holland 22 jul 2022, IEF 20859; ECLI:NL:RBNHO:2022:6412 (Next Fatfreeze tegen First Fatfreeze), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-handelsnaam-moet-worden-gestaakt

Gebruik handelsnaam moet worden gestaakt

Vzr. Rb. Noord-Holland 22 juli 2022, IEF 20859; ECLI:NL:RBNHO:2022:6412 (Next Fatfreeze tegen First Fatfreeze) Next Fatfreeze houdt zich bezig met cryolipolyse en huidverstrakkingsbehandelingen en is onder meer gevestigd in Amsterdam. Ook First Fatfreeze houdt zich bezig met cryolipolyse en huidverstrakkingsbehandelingen en is sinds kort ook in Amsterdam gevestigd. Next Fatfreeze vordert dat First Fatfreeze door de voorzieningenrechter wordt veroordeeld tot het staken van het gebruik van de door haar gevoerde handelsnaam, domeinnaam en e-mailadressen. De voorzieningenrechter constateert dat Next Fatfreeze per 1 november 2019 haar vestiging opende in Amsterdam. De voorzieningenrechter oordeelt dat First Fatfreeze onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij op dat moment al actief was onder de handelsnaam ‘First Fatfreeze’. Daarom stelt de voorzieningenrechter vast dat Next Fatfreeze de oudere handelsnaam is. 

Volgens de voorzieningenrechter is het voldoende aannemelijk dat er sprake is van verwarring bij het publiek ten aanzien van de handelsnamen Next Fatfreeze en First Fatfreeze. First Fatfreeze heeft immers een winkel geopend op ongeveer 160 meter van de winkel van Next Fatfreeze. Ook de aard van de onderneming komt overeen. Daarnaast is het zo dat de indruk gewekt wordt dat de twee ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. First Fatfreeze maakt dus inbreuk op de handelsnaam van Next Fatfreeze. Verder oordeelt de voorzieningenrechter dat het verwarringsgevaar ook bestaat met betrekking tot de domeinnaam en e-mailadressen. First Fatfreeze mag dus geen gebruik maken van deze domeinnaam en e-mailadressen. De voorzieningenrechter oordeelt dat First Fatfreeze gebruik van haar handelsnaam, domeinnaam en e-mailadressen moet staken.

4.9. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt uit deze reeks berichten af te leiden dat [gedaagde] zich ook in oktober 2019 nog aan het oriënteren was, terwijl Next Fatfreeze per 1 november 2019 daadwerkelijk haar vestiging in Amsterdam opende voor het publiek. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter blijkt dit onder meer uit de mededelingen van [gedaagde] ‘ik heb hier helemaal geen ervaring mee’ en ‘mijn droom is ook om ooit zo een clinic te kunnen openen’. In het licht van deze chatberichten heeft [gedaagde] in ieder geval onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij op dat moment al (langer) actief was onder de handelsnaam ‘First Fatfreeze’ met een onderneming gericht op cryolipolyse en huidverstrakkingsbehandelingen. Dat zij zich op dat terrein eventueel aan het oriënteren was, al dan niet met gebruikmaking van de naam First Fatfreeze, maakt dit oordeel niet anders.

4.16. De voorzieningenrechter stelt voorop dat voldoende aannemelijk is dat Next Fatfreeze al langer actief is op de markt in de branche en haar handelsnaam al langer voert dan First Fatfreeze (zie hiervoor, onder 4.5 tot en met 4.10), zodat Next Fatfreeze de oudere handelsnaam is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is verder – gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van beide ondernemingen en de plaats waar de vestigingen waar het in deze procedure om gaat gevestigd zijn, en met inachtneming van het belang van de ‘vrijhoudingsbehoefte’ – voldoende aannemelijk dat door het gebruik van de handelsnaam ‘First Fatfreeze’ in Amsterdam verwarring tussen de ondernemingen van Next Fatfreeze en First Fatfreeze bij het relevante publiek te duchten is, zodat het gebruik van de handelsnaam First Fatfreeze voor de vestiging van First Fatfreeze in Amsterdam een inbreuk op de handelsnaam van Next Fatfreeze als bedoeld in artikel 5 Hnw oplevert. De voorzieningenrechter licht dit hieronder toe.

4.22. De voorzieningenrechter stelt voorop dat voldoende aannemelijk is geworden dat de bedoelde domeinnaam en daaraan gekoppelde e-mailadressen van First Fatfreeze een identificatiefunctie hebben en ter onderscheiding van de onderneming van First Fatfreeze worden gebruikt. First Fatfreeze gebruikt deze domeinnaam en e-mailadressen dus als handelsnaam. Zoals hiervoor is overwogen is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Hnw door het gebruik van de handelsnaam ‘First Fatfreeze’ voor de vestiging in Amsterdam. Dit verwarringsgevaar bestaat dus ook voor zover de domeinnaam en de e-mailadressen waarin die handelsnaam is verwerkt worden gebruikt voor de vestiging van First Fatfreeze in Amsterdam. Uit het gegeven oordeel over de inbreuk op de handelsnaam volgt dat [gedaagde] geen gebruik mag maken van deze domeinnaam en e-mailadressen voor haar vestiging in Amsterdam en dus op haar website onder de domeinnaam https://firstfatfreeze.nl/ niet mag verwijzen naar die vestiging in Amsterdam. Bovendien mag zij de e-mailadressen eindigend op ‘@firstfatfreeze.nl’ niet gebruiken voor de vestiging in Amsterdam. Een en ander op de wijze als hierna in de beslissing zal worden vermeld.