IEF 18938

Géén inbreuk op auteursrechten bij publiceren van foto's

hamer CC0

Vzr. Rechtbank Rotterdam 5 december 2019, IEF 18938, IT 3000; ECLI:NL:RBROT:2019:10366 (Luxury Bedding tegen Sefa) Luxury Bedding en Sefa handelen allebei in bedden. Luxury Bedding heeft foto’s laten maken van bedden en matrassen van het merk Serta. De fotograaf heeft de op de foto’s rustende auteursrechten overgedragen aan Luxury Bedding. Sefa heeft foto’s daarvan gepubliceerd op haar openbare Facebook-pagina. Luxury Bedding stelt dat Sefa hiermee een inbreuk maakt op de op de foto’s rustende auteursrechten, omdat zij Sefa geen toestemming had verleend voor publicatie van die foto’s. Sefa stelt echter dat zij wel mondeling toestemming had verkregen van Luxury Bedding. Wegens de aard van de procedure is er geen plaats voor bewijslevering van Sefa. Er wordt geoordeeld dat Sefa met betrekking tot de feitelijke gang van zaken concreet en aannemelijk heeft aangevoerd dat zij wel mondeling toestemming heeft verkregen om de foto’s te gebruiken. Hiermee is de vordering van Luxury Bedding afgewezen.

4.11 Als een inbreukmaker toezegt niet opnieuw een inbreuk te zullen maken, maar aan die toezegging geen financiële prikkel tot nakoming is verbonden, kan dat betekenen dat een serieuze dreiging van een nieuwe inbreuk blijft bestaan. Om te kunnen aannemen dat sprake is van een serieuze dreiging van een nieuwe inbreuk, moet in beginsel echter wel aannemelijk zijn dat eerder een inbreuk is gemaakt. Sefa stelt dat geen sprake is van een eerdere inbreuk. Volgens haar is mondeling toestemming gegeven voor het gebruik van de foto’s. Luxury Bedding weerspreekt dat. Het is daarom aan Sefa om dat te bewijzen. In deze procedure is echter – vanwege het karakter van een kort geding – geen plaats voor bewijslevering. Dat Sefa mondeling toestemming heeft verkregen acht de voorzieningenrechter, gelet op wat Sefa met betrekking tot de feitelijke gang van zaken concreet heeft aangevoerd, evenwel niet zonder meer onaannemelijk. Nu Sefa – zoals zij stelt en Luxury Bedding niet weerspreekt – de foto’s bovendien direct na ontvangst van de brief van de advocaat van Luxury Bedding heeft verwijderd én op de zitting heeft toegezegd geen foto’s van Luxury Bedding meer te zullen plaatsen op haar Facebookpagina, acht de voorzieningenrechter op dit moment niet aannemelijk dat sprake is van een serieuze dreiging van een inbreuk op het auteursrecht van Luxury Bedding. Dat betekent dat ook het tweede deel van de vordering, wegens gebrek aan voldoende belang, moet worden afgewezen.