IEF 19554

Foto in reclamebrochure is schending van portretrecht

Ktr. Rechtbank Noord-Nederland 3 november 2020, IEF 19554, RB 3455; ECLI:NL:RBNNE:2020:3807 (Eiseres tegen Meubelhallen Kolham) Portretrecht. Eiseres is in dienst geweest van Meubelhallen Kolham. Na haar ontslagname in 2018 is zij gaan werken bij een concurrerend bedrijf. Omstreeks 2017 heeft eiseres haar medewerking verleend aan een professionele fotoshoot voor commerciële doeleinden, namelijk ten behoeve van de door Meubelhallen Kolham uitgebrachte reclamebrochure. Meubelhallen Kolham heeft een van de foto’s gebruikt in een brochure van 2019. Eiseres meent dat daarmee inbreuk is gemaakt op haar portretrecht ex art. 21 Aw en vordert een schadevergoeding van € 7.000,-. De kantonrechter is van oordeel dat eiseres weliswaar geacht kan worden te hebben ingestemd met het gebruik van haar foto’s in de brochure gedurende haar dienstverband, maar dat het op de weg van Meubelhallen Kolham lag om zich bij/na de uitdiensttreding van eisers ervan te vergewissen dat zij ook instemde met eventuele voortzetting van het gebruik van haar foto’s. Meubelhallen Kolham heeft inbreuk gemaakt op de portrechtrechten van eiseres. De gevorderde schadevergoeding wordt echter wel ‘heel erg aan de hoge kant’ geacht. Meubelhallen Kolham wordt derhalve veroordeeld tot een schadevergoeding van € 500,-.

4.2. Uit de vastgestelde feiten volgt dat [naam eiseres] haar medewerking heeft verleend aan de fotoshoot en dat het haar vooraf bekend was dat de van haar te maken foto's zouden worden gebruikt in de brochure van Meubelhallen Kolham, die ongeveer acht keer per jaar werd/wordt uitgebracht. Het gaat hier echter niet om een ingehuurd fotomodel, maar om een verkoopmedewerkster die bereid was om zich te laten portretteren ten behoeve van het bedrijf waar zij toen werkzaam was. Gelet hierop is de kantonrechter van oordeel dat [naam eiseres] weliswaar geacht kan worden te hebben ingestemd met het gebruik van haar foto's in de brochure gedurende haar dienstverband, maar dat het op de weg van Meubelhallen Kolham lag om zich bij/na de uitdiensttreding van [naam eiseres] ervan te vergewissen dat zij ook instemde met (eventuele) voortzetting van het gebruik van haar foto's. Meubelhallen Kolham erkent dat zij dat laatste niet heeft gedaan en daarmee staat vast dat zij het portretrecht van [naam eiseres] heeft geschonden. De onoplettendheid van Meubelhallen Kolham doet hier niet aan af. Het onder I gevorderde ligt hiermee voor toewijzing gereed.

4.3. Met deze schending van het portretrecht is naar het oordeel van de kantonrechter ook het onrechtmatig handelen van Meubelhallen Kolham gegeven. Er is immers sprake van inbreuk op een aan [naam eiseres] toekomend recht, die aan Meubelhallen Kolham valt toe te rekenen. Het onder II gevorderde ligt dus ook voor toewijzing gereed.