IEF 78

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Format geen éénlijnsprestatie

Auteursrecht / Formats: Rechtbank Amsterdam, 12 december 2005 (publ. 11/02/2005) Zaaknr. 282430/ H 04.0321, LJN: AS5802. Eerste aanleg, Jok Foe tegen BNN. Zaak over het format van het BNN programma "Op zoek naar aids." Eisers proberen nu eindelijk eens duidelijkheid te verkrijgen over de juridische status van tv-formats en vorderen voor recht te verklaren "dat de prestatie van eisers op één lijn te stellen is met prestaties die de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht genieten, welke ertoe strekt om eisers de mogelijkheid te geven tot exploitatie van hun prestatie over te gaan en zich er tegen te verzetten dat hun prestatie zonder hun toestemming wordt verveelvoudigd en openbaar gemaakt."

 

Rechtbank gaat hier niet in mee: " Eisers doen geen beroep op enig auteursrecht dat hen met betrekking tot de programma-formule zou toekomen, zodat aangenomen moet worden dat de door eisers bedoelde creatieve c.q. originele keuzes niet er toe leiden dat sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin. Er is dan sprake van een prestatie die niet op grond van zijn eigen en oorspronkelijk karakter voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Een dergelijke prestatie komt naar het oordeel van de rechtbank ook niet voor bescherming als zogenaamde éénlijnsprestatie in aanmerking uitsluitend omdat degene die de prestatie heeft geleverd daar in geld, tijd en energie heeft geïnvesteerd."   

 

Rechtbank vindt verder wel dat BNN programma in niet onaanzienlijke mate is ontleend aan de programmaformule van eisers, maar dat er geen omstandigheden zijn die - indien bewezen - aanleiding geven om af te wijken van de hoofdregel dat profiteren van andermans inspanning niet onrechtmatig is.

 

Lees>