IEF 18281

Ex parte verzoek kinderjurkjes Quapi toegewezen

Vrz. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2019, IEF 18281 (Quapi tegen Jola c.s.) Ex parte beschikking inclusief het bijbehorende verzoekschrift. Uit het verzoekschrift: Quapi is een succesvolle en bekende speler op de markt van kinderkleding. In haar zomercollectie van 2018 heeft zij het jurkje ‘KARA’ op de markt gebracht. Quapi heeft zeer recent tot haar ontsteltenis geconstateerd dat Jola c.s. als onderdeel van haar nieuwe zomercollectie jurkjes aanbiedt die grote gelijkenis vertonen met het KARA jurkje van Quapi. De jurkjes dienen te worden aagemerkt als een werk, de auteursrechten liggen bij Quapi. Er is een spoedeisend belang en onherstelbare schade dreigt. Verzoekschrift wordt toegewezen.

2.2. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in de onderhavige zaak, zoals beschreven in alinea 24 tot en met 28 van het verzoekschrift, sprake is van zodanig spoedeisend belang dat uitstel onherstelbare schade voor verzoekster zou veroorzaken. Het verzochte bevel zal worden toegewezen, evenals de op te leggen dwangsom, die zal worden gematigden gemaximeerd als in de beslissing vermeld. Voor de nakoming zal gerekwestreerden een termijn van 24 uur worden gegund.