IEF 19275

EUIPO: nietigverklaring Uniemerk CASA

EUIPO 8 mei 2020, IEF 19275, IEFbe 3088; 34 124 C (Interstyle tegen Casa International) Het Uniemerk toebehorende aan Casa International nv (België) is nietig verklaard door het EUIPO op grond van het beschrijvende karakter van het woord “casa” in relatie tot alle in 2003 door Casa International ingeschreven waren en diensten, alsmede het gebrek aan onderscheidend vermogen. De vordering tot doorhaling was in maart 2019 geïnitieerd namens Interstyle bv, welk bedrijf sinds 2009 reeds handelt onder de handelsnaam “Casa Wonen” te Utrecht.

Na vestiging van de eerste zogenaamde “flag ship store” door Casa International in Hoog Catharijne te Utrecht onder de naam “CASA”, is het bedrijf gesommeerd de inbreuk op de handelsnaamrechten van Interstyle per direct te staken. Casa International heeft zich daarop onder meer beroepen op het litigieuze Uniemerk en heeft in reactie op de vordering tot doorhaling in januari 2020 zelf een dagvaardingsprocedure ingesteld bij de rechtbank Den Haag op grond van vermeend merkinbreuk door Interstyle, zie [IEF 19221].
De nietigheidsafdeling van het EUIPO oordeelt dat het Uniemerk bestaat uit het Italiaanse, Spaanse of Portugese woord “CASA”, in de betekenis van huis/woning. De nietigheidsafdeling gaat er vanuit dat er een specifieke markt bestaat voor waren en diensten die bedoeld zijn voor - kort gezegd - het gebruik in of rondom een huis, zodat de consument het gebruik van een term als de onderhavige niet als ongebruikelijk zal aanmerken voor huishoudelijke producten of diensten. Gelet hierop bestaat er zodanige nauwe samenhang tussen het woordelement “casa” en de ingeschreven waren en diensten, dat het ingeschreven Uniemerk valt onder het bereik van de absolute weigeringsgronden als bedoeld in artikel 7, lid 1, sub c in samenhang bezien met artikel 7, lid 2, van het UMVo. Namens Casa International is geen kwalitatief bewijs overgelegd om te kunnen aantonen dat sprake is van alsnog verkregen onderscheidend vermogen door gebruik van het Uniemerk bij het relevante publiek.

“ (…) Furthermore, the mark consists of an Italian, Spanish or Portuguese word CASA meaning house or home. Although the applicant makes reference to all the territories of the European Union, the arguments provided in order to show that the word at issue is normally understood all over the European Union are not convincing.
The Latin root is not enough to consider that the word would be understood outside the three countries mentioned above without additional arguments (such as proximity between the equivalent word in other languages or evidence of use of CASA in other languages).
Therefore, the Cancellation Division agrees with the EUTM proprietor that relevant public is the Italian, Spanish and Portuguese speaking parts of that public.
Trade marks which meaning is mainly perceived by the target consumer as an informative message  more  than  the indication  of  the  commercial  origin  of  the  services  are  devoid  of distinctive character (see judgement of 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, paragraph 30). While the goods and services of course can be used in locations other than the home, there is a specific market for goods and services that are intended for the home and therefore consumers would not see
a term such as this as unusual, in fact it is usual to refer to “homewares” – i.e. goods for the home.

Therefore, the mark consists essentially of an expression that, notwithstanding certain stylised elements, conveys obvious and direct information regarding the kind and intended purpose of the goods in question and related services. It follows that the link between the word element 'CASA' and the goods and services referred to in the contested registration is sufficiently close for the sign to fall within the scope of the prohibition laid down by Article 7(1)(c) in conjunction with Article 7(2) EUTMR (…).