Gepubliceerd op woensdag 18 mei 2005
IEF 353
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Een vleermuis voor drank is niet bekend

Uitspraak Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage KG 05/245 van 18 mei 2005 (Bacardi / Bat Beverage) Bacardi, bekend onder meer vanwege de populariteit van het Breezer drankje onder jongeren, roept tevergeefs haar 'vleermuis' beeldmerk (Gemeenschapsmerk als Beneluxmerk) in tegen het gebruik van een afbeelding van een vleermuis door Bat Beverage voor energy-drinks. Opvallend is dat Bacardi er niet in slaagt, ondanks de door haar overgelegde marktonderzoeken, de Voorzieningenrechter te overtuigen dat het beeldmerk vleermuis een bekend merk is, los van de aanduiding BACARDI. De Voorzieningerechter oordeelt dat een vleermuis een bekend dier is en "een afbeelding ervan niet reeds voert tot een grote onderscheidingskracht". Dit is opvallend, aangezien je zou zeggen dat het gebruik van een afbeelding van een vleermuis als onderscheidingsteken voor drank niet echt gebruikelijk is en dat het publiek dit beestje als zodanig ook zal opvatten.
Na vaststelling dat er geen sprake is van een bekend merk staat de rechter stil bij de overeenstemmingsvraag. Het beeldmerk vleermuis van Bacardi is in het zwartwit geregistreerd. De rechter is van oordeel dat hij daardoor niet kan toekomen aan een vergelijking van de kleuren. De rechter is van mening dat er geen sprake is van visuele overeenstemming. De vleermuizen verschillen teveel van elkaar. Bat Beverage gebruikt de vleermuis uitsluitend in combinatie met haar merk MAD BAT. Wellicht was dit doorslaggevend voor het oordeel van de rechter dat nog niet voldoende is komen vast te staan dat er sprake is van verwarringsgevaar. Lees vonnis