IEF 19433

Dungs.nl maakt inbreuk op merkenrecht Karl Dungs

Hof Den Haag 21 april 2020, IEF 19433, IT 3251; ECLI:NL:GHDHA:2020:1657 (ITT tegen Karl Dungs) Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Zie eerder [IEF 18133], [IEF 17998], [IEF 17017] en [IEF 15548]. Beslissing na terugverwijzing door de Hoge Raad. Karl Dungs is houdster van het Uniewoordmerk DUNGS. ITT gebruikt de domeinnaam dungs.nl waar producten van het merk DUNGS worden aangeboden. Het uitgangspunt is dat de domeinnaamhouder alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen, als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of ontstaan omdat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens de ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkenrecht van de ander. Het gaat erom of door het gebruik van het merk DUNGS in de domeinnaam door ITT de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen ITT en Karl Dungst. De tekst op de website wekt de indruk dat er een bijzondere samenwerkingsverband bestaat tussen ITT en Karl Dungs. ITT heeft met de domeinnaam dungs.nl derhalve inbreuk gemaakt op het Uniemerkenrecht van Karl Dungs. Karl Dungs handelde niet onrechtmatig door de domeinnaam aan zich te laten overdragen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 december 2015 [IEF 15548].

5.9. Vast staat dat ITT Controls geen officiële wederverkoper is van Karl Dungs. Het betoog [appellant 1] c.s. dat zowel de oude als nieuwe tekst van de webpagina www.dungs.nl de verhoudingen tussen partijen duidelijk uitlegt, volgt het hof niet. Karl Dungs voert terecht aan dat [appellant 1] c.s. bij de bezoeker van de site juist de indruk wekt dat er een bijzondere samenwerkingsband bestaat tussen ITT Controls en Karl Dungs. Zowel de oude als de nieuwe tekst van de webpagina vermeldt immers:

“Dungs is the brand that sells and supports the full product range. ITT Controls is the partner who can give you advice on all products and does the maintenance and management of all these products.”

Met name door de passages “ITT Controls is the partner” en “does the maintenance and management of all these products” (cursivering hof) wordt naar het oordeel van het hof de indruk gewekt dat er een partnerschap tussen ITT Controls en Karl Dungs bestaat, waarbij ITT Controls als een officiële adviseur, onderhoudstechnicus en manager optreedt. Met andere woorden: de tekst wekt de indruk dat er tussen ITT Controls en Karl Dungs een bijzondere samenwerkingsband bestaat. Waarom de tekst, zoals [appellant 1] c.s. betoogt, bij een professionele inkoper níet die indruk zal wekken, valt niet in te zien. Dat een professionele inkoper weet dat Karl Dungs niet zélf producten aan retailers aanbiedt en geen webshop uitoefent, betekent niet dat bij deze inkopers niet de indruk kan worden gewekt dat Karl Dungs een samenwerking is aangegaan met een derde (ITT Controls) die dat wel doet.

5.15. Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat ITT Controls met de domeinnaam dungs.nl inbreuk maakt op het uniemerkrecht van Karl Dungs. Dat maakt het gebruik van deze domeinnaam onrechtmatig jegens Karl Dungs.