IEF 90

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Digiknipsels illegaal

Woensdag heeft de rechtbank Den Haag een einde gemaakt aan de interne scan-knipselkrantpraktijk van het Rijk. De Haagse rechtbank verbood het scannen en via een intern netwerk openbaar maken van artikelen die in kranten zijn verschenen, zolang daarvoor geen toestemming van de uitgevers is verkregen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,- per dag en per ministerie dat enig (deel van een) ministerie in gebreke blijft met de nakoming van dit gebod.De uitspraak volgt op de bodemprocedure die door de gezamenlijke Nederlandse dagbladen, verenigd in de NDP, is aangespannen tegen de Rijksoverheid. Ministeries laten de inhoud van kranten scannen en bedienen met geselecteerde artikelen dagelijks, onder andere via hun intranet, duizenden ambtenaren. Interessant vonnis, waarover zonder twijfel nog vele nog veel interessantere commentaren zullen verschijnen.

"De digitale knipselkrantenpraktijk van de Staat kan de zogenaamde drie-stappentoets van art 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn niet doorstaan.(..) Waar het om gaat, is dat de knipselkranten in digitale vorm verschijnen. Uit de aard van dat medium vloeit voort dat daarmee op eenvoudige wijze nadere vormen van raadpleging en/of het aanleggen van een digitaal archief mogelijk worden gemaakt (…) juist door die digitalisering en de daaraan inherente zoek- en archiefpotentie worden de uitgevers, alles afwegende, onredelijk belemmerd in hun digitale exploitatiemogelijkheden.(…) digitale knipselkranten mogen niet botsen met de normale exploitatie van de uitgevers en de belangen van de uigevers mogen niet onredelijk worden gefrustreerd. (…) "

Professor Visser meldt in het persbericht van cliënte en eiser NUV dat de uitspraak "een belangrijke principiële erkenning vormt van het feit dat intern hergebruik van auteursrechtelijk beschermde nieuwsinformatie gerekend moet worden tot de normale exploitatie ervan, en dat daar dus toestemming voor nodig is van de rechthebbenden"