Gepubliceerd op maandag 21 februari 2022
IEF 20543
Rechtbank Gelderland ||
18 feb 2022
Rechtbank Gelderland 18 feb 2022, IEF 20543; ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (Jaguar Land Rover tegen Ineos), https://www.ie-forum.nl/artikelen/defender-auto-geen-werk-in-de-zin-van-de-auteurswet

‘Defender’-auto geen werk in de zin van de Auteurswet

Vzr. Rb Gelderland 18 februari 2022, IEF 20543; ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (Jaguar Land Rover tegen Ineos) Jaguar Land Rover (JLR) heeft de ‘Defender’ als model voor een auto. Ineos heeft de auto ‘Grenadier’ op de markt gebracht en naar de mening van JLR maakt Ineos hiermee een inbreuk op haar auteursrechten. Zij vordert dat dit wordt gestaakt en gestaakt wordt gehouden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de totaalindruk van de Land Rover Series in essentie steeds hetzelfde is gebleven. Er is dus geen sprake van een werk. Bovendien kan het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen niet voldoende nauwkeurig en objectief worden geïdentificeerd, nu de genoemde elementen in wisselende samenstelling op de diverse Defender modellen zijn toegepast. De vorderingen van JLR worden afgewezen.

4.7. Hoewel JLR stelt dat in het ontwerpproces ten aanzien van de Defender een zodanige combinatie van ontwerpkeuzes is gemaakt dat daarmee een nieuw oorspronkelijk werk is ontstaan dat de persoonlijk stempel van de maker draagt, moet op basis van het vorenstaande worden geconstateerd dat het overgrote deel van die ontwerpkeuzes, zo niet alle, reeds in een eerder stadium zijn gemaakt en ook zijn toegepast in de aan de Defender voorafgaande Land Rover Series.