IEF 18717

De waarde van het auteursrecht

Het Auteurs- en naburig recht is flink in beweging. Het Europese Parlement nam een nieuwe Richtlijn aan, die de komende twee jaar in de Nederlandse wet geïmplementeerd moet worden. Volgend jaar staat evaluatie van het Auteurscontractenrecht op de agenda. Terwijl ook de Wet Toezicht op Collectief Beheersorganisaties (dat het wettelijk toezicht op onder meer Sena regelt) waarschijnlijk op enkele punten gewijzigd zal gaan worden. Toch blijkt – ook in de disussies over de nieuwe wetgeving – de kennis van het huidige recht bij velen beperkt te zijn, stelt Platform Makers (het samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en artiesten).

Op 10 oktober organiseren zij daarom een debat in het Haagse Nieuwspoort onder de titel ‘De waarde van het Auteursrecht – wees er zuinig op’ [IEF 18715]. Tijdens de bijeenkomst zullen twee voorlichtingsfilmpjes en een boekje over Auteurs- en naburig recht gepresenteerd worden. Daarnaast volgt een debat met zowel makers, producenten als politici onder leiding van journalist Frénk van der Linden.

Erwin Angad-Gaur (voorzitter van Platform Makers en van Sena Performers): “De filmpjes kwamen tot stand mede dankzij subsidie vanuit de ‘Arbeidsmarktagenda Cultuur’. Het is erg goed dat ook het ministerie van Cultuur meer en meer gaat inzien dat het Auteurs- en naburig recht een belangrijk beleidsinstrument is. De filmpjes zullen onder meer via alle vakbonden en beroepsorganisaties en via het kunstvakonderwijs verspreid worden.”

Beleidsmakers
“Ook bij beleidsmakers, bij veel Tweede en Eerste Kamerleden, of bewindslieden, zit het recht niet in detail tussen de oren, merk je vaak. Als je realiseert dat het Auteursrecht in economische termen van grotere betekenis is voor Nederland dan bijvoorbeeld de bouwsector, is dat toch eigenlijk vreemd. Zonder van alle woordvoerders in de Kamer te verwachten dat ze auteursrechtspecialist zijn of worden. Het is van belang dat men de waarde en de werking van het recht beter kan inschatten als de komende jaren belangrijke wijzigingen in datzelfde recht aan de orde gaan komen. Dus daarom komt er een boekje gericht op zowel auteurs en artiesten als op beleidsmakers. Met zowel uitleg van de wet, als interviews met auteurs en artiesten uit de verschillende sectoren over de werking van het recht. Onbekend maakt onbemind. Dus het is wat ons betreft tijd aan een verandering in kennis en beeldvorming bij te dragen.”

Bijeenkomst in Nieuwspoort
“Uiteraard hopen we dat auteurs en artiesten ook zelf naar Nieuwspoort komen op 10 oktober, om zelf aan de aanwezige politici te kunnen vertellen wat het belang is, maar ook om zich te laten voorlichten. De publicaties zullen vanaf 10 oktober ook via de site van Platform Makers te lezen en te zien zijn. Maar het debat zelf is een gelegenheid je stem te laten horen. Dus kom vooral!”

Auteur: Erik Thijssen. Dit artikel verschijnt binnenkort in Performers Magazine 3, 2019.