IEF 17896

CvdM stelt Praktijkhandreiking Dienstbaarheidsverbod vast

Praktijkhandleiding Dienstbaarheidsverbod

CvdM Praktijkhandreiking Dienstbaarheidsverbod, 10 juli 2018. Mediarecht. In het dienstbaarheidsverbod staat dat de NPO, de RPO en de publieke media-instellingen met al hun activiteiten niet dienstbaar zijn aan het maken van winst door derden, en dat zij dat desgevraagd ten genoegen van het Commissariaat aantonen. Het dienstbaarheidsverbod ziet op al hun activiteiten en heeft dus zowel betrekking op activiteiten ter uitvoering van de publieke media-opdracht als op de neven- en verenigingsactiviteiten. Het kan daarbij zowel gaan om dingen die de NPO, RPO of de media-instelling doet als om dingen die zij nalaat. In deze handreiking wordt aangegeven wat de NPO, de RPO, en de publieke media-instellingen kunnen doen (en nalaten) om overtreding van het dienstbaarheidsverbod te voorkomen. Hier kun u de gehele handreiking lezen.