Gepubliceerd op donderdag 14 oktober 2021
IEF 20247
Rechtbank Gelderland ||
13 okt 2021
Rechtbank Gelderland 13 okt 2021, IEF 20247; (Cirkel Makelaars tegen Cirkl), https://www.ie-forum.nl/artikelen/cirkl-maakt-inbreuk-op-merk-en-handelsnaam

Uitspraak ingezonden door Douwe Linders en Jacintha van Dorp, SOLV.

Cirkl maakt inbreuk op merk en handelsnaam

Vzr. Rechtbank Gelderland 13 oktober 2021, IEF 20247; C/05/391238 / KG ZA 21-265 (Cirkel Makelaars tegen Cirkl) Kort geding. Eiser Cirkel Makelaars uit Haarlem is in oktober 2006 opgericht, en staat onder die handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Cirkel Makelaars heeft het Benelux woordmerk 'Cirkel Makelaars' gedeponeerd. Verweerder Cirkl is een platform voor woningzoekenden en is in 2020 opgericht. Zij heeft haar handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de domeinnaam www.cirkl.nl geregistreerd. Cirkel Makelaars stelt dat Cirkl door gebruik van het teken 'Cirkl' inbreuk maakt op haar woordmerk 'Cirkel Makelaars'. De voorzieningenrechter oordeelt onder meer dat Cirkl inbreuk maakt op het merk en de handelsnaam Cirkel Makelaars. De aard van de ondernemingen is nauw verwant, beide partijen zijn actief in hetzelfde geografische gebied, namelijk heel Nederland. Overlegde zoekresultaten op Google tonen aan dat indien op de term 'Cirkel Makelaars' wordt gezocht, ook de website van Cirkl prominent in beeld verschijnt. Ook de vordering tot overdracht van de domeinnaam wordt toegewezen. 

4.8 Op de voet van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten.

4.12 Een belangenafweging kan niet tot een ander oordeel leiden. Hoewel aannemelijk is dat Cirkl de afgelopen maanden behoorlijk heeft geinvesteerd in het gebruik van het teken en de handelsnaam Cirkl, staat haar inbreukmakend handelen eraan in de weg dat zij het gebruik van deze naam en dit teken (nog langer) mag voortzetten. Niet te verwachten valt dat daarover in een eventuele bodemprocedure anders zal worden gedacht.