IEF 17520

Buma heeft beheer muziekauteursrechten componist Eftelingmuziek deugdelijk uitgevoerd

Rechtbank Amsterdam 21 februari 2018, IEF 17520; ECLI:NL:RBAMS:2018:964 (X tegen Buma) Auteursrecht. Componist X en Buma hebben een exploitatieovereenkomst gesloten. X heeft door de jaren heen in opdracht van themaparken de Efteling, Toverland en het Duitse Europa-Park muziek gecomponeerd. Buma heeft voor het muziekgebruik in de Efteling en Toverland een licentie verleend en GEMA heeft een licentieovereenkomst gesloten met Europa-Park. X stelt dat Buma het beheer van zijn muziekauteursrechten ondeugdelijk uitvoert waardoor hij schade heeft geleden en stelt Buma daarvoor aansprakelijk. X vordert dat de door hem gecomponeerde muziek wordt afgerekend volgens andere tarieven. De rechtbank oordeelt dat onvoldoende is gebleken dat Buma het beheer van de auteursrechten van X ondeugdelijk heeft uitgevoerd en toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de exploitatieovereenkomst. De vorderingen van X worden afgewezen.

4.26 Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van X, zoals genoemd in 3.1 onder I tot en met VII en onder X tot en met XI zullen worden afgewezen. Ook de vorderingen genoemd in 3.1 onder VIII en IX zullen worden afgewezen. X heeft bij toewijzing van de vorderingen tot nakoming geen rechtens relevant belang en/of daar is geen grondslag voor, aangezien niet is komen vast te staan dat Buma toerekenbaar is tekortgeschoten of in de toekomst toerekenbaar tekort zal schieten in de nakoming van de exploitatieovereenkomst. Aangezien X op alle punten in het ongelijk wordt gesteld, worden ook de in 3.1 onder XII en XIII genoemde vorderingen, betreffende de buitengerechtelijke incassokosten en kosten van de deurwaarder in verband met het opstellen van de processen-verbaal van bevindingen, afgewezen.