IEF 19443

Broncode cryptomunt maakt inbreuk op auteursrecht

Vzr. Rechtbank Amsterdam 22 september 2020, IEF 19443, IT 3257; ECLI:NL:RBAMS:2020:4717 (Jelurida tegen Apollo) Auteursrecht. Licentie. Kort geding. Jelurida is onderdeel van een groep die de ‘Nxt Software’ ontwikkelt en eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van die groep. Apollo is aanbieder van de cryptomunt ‘Apollo Currency’. Jelurida heeft de Nxt Software beschikbaar gesteld aan derden onder voorwaarden geformuleerd in de ‘Jelurida Public License’ (‘JPL’). Apollo heeft een significant deel van de broncode van de Nxt Software gekopieerd in de broncode van haar eigen cryptomunt. Vervolgens heeft Apollo de broncode van haar cryptomunt openbaar gemaakt. Het is voorshands aannemelijk dat Apollo inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Jelurida op de Nxt Software. Apollo wordt bevolen een brief te sturen naar haar zakelijke afnemers waarin zij hen verzoekt om de Apollo Software opnieuw te installeren, waarbij zij de JPL actief moeten accepteren.

4.16. Gedeeltelijke reproducties en het maken van bewerkingen vallen onder de exclusieve rechten die toekomen aan een auteur op grond van de artikelen 1 en 13 Aw. Dit is anders voor zover de bewerking als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt. De enkele stelling dat Apollo 400.000 coderegels heeft toegevoegd en de Nxt Softwarecode heeft ge-refactored is niet voldoende om voorshands aan te nemen dat sprake is van een nieuw, oorspronkelijk werk. Voorshands is aannemelijk dat Apollo in de periode van 25 oktober 2019 tot 20 augustus 2020 door een significant deel van de Nxt Software code te kopiëren, inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Jelurida op de Nxt Software, voor zover zij daar geen toestemming toe had op grond van de JPL.

4.18. Inmiddels heeft Apollo de JPL opnieuw beschikbaar gemaakt op haar GitHub pagina en ervoor gezorgd dat gebruikers op de website van Apollo de JPL voorwaarden actief moeten accepteren wanneer zij de Apollo Software (inmiddels versie 1.44.3) daar benaderen. Omdat Apollo deze maatregelen in afwachting van deze procedure onder protest heeft genomen en niet bereid is toe te zeggen de JPL ook in de toekomst te zullen blijven toepassen, zal Apollo worden bevolen om de JPL na te komen. Jelurida heeft daarbij een spoedeisend belang omdat het niet toepassen van de JPL door Apollo betekent dat derden, die de broncode van de Apollo Software gebruiken, de JPL niet zullen aanvaarden. Daardoor dreigt voor Jelurida schade, mede gelet op de airdrop verplichting in artikel 3.4.1 van de JPL. Als prikkel tot nakoming zal aan het bevel een dwangsom worden verbonden zoals gevorderd.