Gepubliceerd op vrijdag 23 juni 2017
IEF 16893
Overig ||
20 jun 2017
Overig 20 jun 2017, IEF 16893; (Live Markt Tarieven), https://www.ie-forum.nl/artikelen/bezwaar-tegen-goedkeuringsbesluit-tarieven-live-markt-is-ongegrond

Bezwaar tegen goedkeuringsbesluit Tarieven Live Markt is ongegrond

CvTA Beslissing op bezwaar 20 juni 2017, IEF 16893 (Live Markt Tarieven) Tariefverhoging. De Organisatoren Dance hebben een bezwaar ingediend tegen het goedkeuringsbesluit van het College voor wijziging van de Tarieven voor de Live Markt van Buma Stemra. Ze stellen dat de tariefverhoging van 20-25% buitensporig is. Vanwege de bevoorrechte positie waarin de leden van de VVEM zich bevonden (25% korting) t.o.v. andere live events, is de tariefverhoging niet buitensporig. Verder ziet het College geen reden waarom Buma Stemra de systematiek (waarmee de hoogte van het live-tarief wordt vastgesteld), vanwege het wegvallen van de VVEM korting zou moeten wijzigen, nu deze tot dusver naar behoren heeft gefunctioneerd. Het College acht het bezwaar van de Organisatoren Dance ongegrond. De verzoeken tot heroverweging, correctie en/of aanvulling van het goedkeuringsbesluit worden afgewezen.

 

18. Vanwege deze bevoorrechte positie waarin de leden van de VVEM zich sinds 2004 bevonden ten opzichte van andere live events, waardeert het College de 20-25% tariefverhoging van de Organisatoren Dance ten opzichte van andere gevallen, ook in het kader van gelijke gevallen gelijk behandelen, niet als buitensporig. Eerder is er in casu sprake geweest van het gelijktrekken van de tariefstructuren met vergelijkbare evenementen als popfestivals, theatershows en cabaret.