Gepubliceerd op donderdag 4 augustus 2022
IEF 20869
Rechtbank Limburg ||
15 dec 2021
Rechtbank Limburg 15 dec 2021, IEF 20869; ECLI:NL:RBLIM:2021:9729 (Zorggroep Ter Weel tegen gedaagden ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijslevering-inzake-collectiviteitskorting

Bewijslevering inzake collectiviteitskorting

Rb. Limburg 15 december 2021, IEF 20869; ECLI:NL:RBLIM:2021:9729 (Zorggroep Ter Weel tegen gedaagden) Zorggroep Ter Weel stelt dat zij met gedaagde 1 een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan gedaagde de door Ter Weel verschuldigde auteursrechtelijke vergoedingen aan Sena c.s. zou verzorgen. Ter Weel stelt dat gedaagde 1 te vroeg en te veel aan Ter Weel heeft gefactureerd door geen rekening te houden met de collectiviteitskorting. Ter Weel meent dat gedaagde 1 hiermee tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. De rechtbank meent dat vastgesteld dient te worden of partijen een collectiviteitskorting zijn overeengekomen. De rechtbank staat Ter Weel toe bewijs te leveren dat een medewerkster heeft toegezegd dat Ter Weel een collectiviteitskorting zou krijgen op de normaal door Sena in rekening gebrachte auteursrechten. In afwachting van de bewijslevering houdt de rechtbank ten aanzien van dit geschilpunt iedere verdere beoordeling aan.

4.30. Omdat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] heeft betwist dat mevrouw [naam medewerkster] de gestelde toezegging heeft gedaan, zal Zorggroep Ter Weel worden toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat mevrouw [naam medewerkster] heeft toegezegd dat Zorggroep Ter Weel een korting zou krijgen van 19% op de normaal door Sena c.s. in rekening gebrachte auteursrechten.