IEF 16598

Bewijsbeslag in zaak over gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto's

Rechtbank Limburg 13 februari 2017, IT ; ECLI:NL:RBLIM:2017:1280 (Facebookgroep Lesbische vrouwen 25+) Mediarecht. Rechtspraak.nl: Kort geding. Gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto’s. Bewijsbeslag digitale gegevens. Verlof tot leggen beslag kan niet alsnog worden geweigerd, ingetrokken of herroepen. Late betekening beslag en nauwkeurige beschrijving van de in beslag genomen zaken, leiden niet tot nietigheid. Beslag is niet disproportioneel. De gegevens moeten worden onderscheiden van de gegevensdragers die voor onderzoek zijn meegenomen. Vooraf was niet bekend op welke gegevensdragers de desbetreffende gegevens zich bevonden. De omstandigheid dat al de gegevensdragers voor onderzoek zijn meegenomen waarop de gegevens zich konden bevinden, maakt het beslag niet disproportioneel. Geen fishing expedition.

In aanmerking genomen dat verlof is verzocht en verleend voor beslag op bepaalde gegevens, was het noodzakelijk om de gegevensdragers te onderzoeken op de aanwezigheid van die gegevens. Onderzoek gegevensdragers uitgevoerd door bewaarder. Vertrouwelijkheid gegevens voldoende beschermd. Geen misbruik beslag. Voorschot op schadevergoeding toewijsbaar want voldoende aanwijzingen om vooralsnog ervan uit te gaan dat wederpartij de gebruiker was van het Facebookprofiel. Geen aannemelijk alternatief scenario. Toewijzing vordering ex art. 843a Rv om kopie gegevens te verstrekken.

2.4. De door ‘ [naam facebookprofiel] ’ gedeelde foto’s zijn gemaakt door [naam fotograaf] , een fotograaf. [naam fotograaf] heeft in juni 2016 verklaard, kort gezegd, dat zij de foto’s op de harde schijf van haar computer stonden en dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] onderhoud aan haar computer heeft gedaan en als enige buiten haar dochter ooit op haar computer is geweest.

6.6. De voorzieningenrechter vindt deze aanwijzingen voldoende om vooralsnog ervan uit te gaan dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de gebruiker was van het Facebookprofiel ‘ [naam facebookprofiel] ’. De voorzieningenrechter neemt daarbij ook in aanmerking dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geen aannemelijk alternatief scenario heeft gegeven dat de aanwijzingen tegen hem kan ontzenuwen. Zijn stelling dat hij een onbeveiligde wifi-extender heeft gebruikt voor internet in de tuin, is te vaag, zeker voor een voormalig systeembeheerder als [eiser in conventie, verweerder in reconventie] volgens zijn eigen verklaring is. Gelet op de aanwijzingen had van hem mogen worden verwacht dat hij nadere uitleg over de extender zou hebben gegeven en had onderzocht wie zo veelvuldig en ongemerkt daarvan gebruik heeft kunnen maken.